#Fr.b/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Heerenveen -8 Oranje-Nutrition

voorgaande naar pagina-01 Heerenveen

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

voorgaande pagina


   Problemen tussen opdrachtgever en hoofdaannemer                                        Niet verder uitgezocht meer in https://www.dekrantvantoen.nl

Enige knipsels over de tweede Chinese zuivelfabriek Oranje Nutrition. Start van de bouw okt. 2015

Door ‘onenigheid’ tussen opdrachtgever en aannemer ligt de bouw - eind november 2019 - stil........