#Fr.b/2020-10-05

voorgaande

versie-7.0

Jelsum C.Z. Jelsum 1891 -1959

  1891 Statuten met namen

  1956 Jelsum fuseerd met Leeuwarden Emmakade - Jelsum sluit drie jaar later

  Gegevens CZ. Jelsum   1891 - 1959

 ▼Gegevens / LC Toen en NU 1983 /  GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /  lijst-NU en GSV

Jelsum

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

3,873

Johs. Bonnema

I. J. Heida1918

FNZ jr.-verslag

3,738

M. Tj. Miedema

D. Twijnstra1923

FNZ jr.-verslag

4,273

F. Wassenaar

D. Twijnstra1945

FNZ jr.-verslag

2,377

J. N. Wassenaar

R. Bakker1950

FNZ jr.-verslag

5,105

J. N. Wassenaar

H. Nijboer

b., k., mi. en w

1956-01-17 concentratie rond Leeuw.
ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen

1891-1907

Kn 1891-12-30

Kn 1907-07-02

Langezwaag

H. Hartmans

 't Meer

Geen ZS.

1907-1908

Kn 1907-08-03

Kn 1908-11-30

Genemuiden

H. Miedema

Zurich

Geen ZS.

1909-1912

Kn 1909-02-12

Kn 1912-01-22

Koekange Dr.

I. J. Heida

Weidum

Geen ZS.

1912-1940

Kn 1937-05-15

Kn 1940-03-20

Ezinge Gr.

D. Twijnstra

Pensioen ?

Geen ZS. 25 jr dir. jub. kn 1937-05-15

1940-1946

Kn 1940-03-20

Niet gevonden

Lutjewinkel ass.

R. Bakker

Onbekend

Geen ZS.

1946-1949

Kn-1946-03-28

Niet gevonden

Gerkesklooster ass.

S. R. vd. Meer

Onbekend

RZS. 1943

1949-1959

Kn 1949-04-28

Kn 1981-10-17

Marssum ass.

H. Nijboer

Leeuwarden LMI

RZS. 1943  Later Dir MI Warga  1956 Jelsum fuseerd met Leeuwarden Emmakade - Jelsum sluit drie jaar later

Bron: Hoe boeren het Bolwerken blz. [087]

...............De kritiek met betrekking tot het tegenhouden van concentratie [086] behoefden de boeren van ‘Jelsum’ en ‘Leeuwarden’ zich niet aan te trekken. Zij hadden in 1956 met vrijwel algemene stemmen besloten tot een fusie en de bouw van een nieuwe melkinrichting te Leeu-warden. Dat betekende het einde van meer dan een halve eeuw zuivelbereiding te Jelsum. Daarmee had, om met Poarteboer te spreken, “de meest spontane en meest geruisloze concen-tratie in de Friese zuivelgeschiedenis zich voltrokken”. Twee groepen boeren hadden bewezen eigen belangen op te kunnen offeren aan een groter geheel toen daarvoor de economische noodzaak aanwezig was.

 1956-01-17 Concentratie rond Leeuwarden

 1937-05-15 Jelsum dir D. G. Twijnstra 25 jr-jubileum

 In het bedrijf te Jelsum worden nog 3 jaar de melkproducten geproduceerd, dir tot de nw. Leeuwarder Melkinrichting  in werking trad - eind nov 1959

  Zie ook in MAP Concentraties Coöp. Friesland © nw venster Jelsum  via Google Street View (GSV)  

  GSV adres Jelsum- Skierhusterwei 8 - niet mogelijk

 Voorjaar 2019 voormalige directeurswoning  Jelsum - op locatie zuivelfabriek                                                                                                     foto’s Hendrik S. De Vries

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Woning naast de directeurswoning ????????

 Knipsels CZ. Jelsum

 LC Serie TOEN en NU Jelsum 1983

*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst