#Fr.b/2020-10-09

voorgaande

versie-7.0

Leeuwarden CZ. / LMI. - 1/4

Leeuwarden  Coöp. zuivelfabriek Leeuwarden 1896-1959 / Leeuwarder Coöp. Melkinrichting 1959 -1975/’80

Leeuwarden

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

8,001

IJ. W. Tijsma

H. Hornstra1918

FNZ jr.-verslag

8,248

G. Miedema

H. Hornstra1923

FNZ jr.-verslag

8,000

J. Algera

H. Hornstra

b., k. en cm.


1945

FNZ jr.-verslag

5,023

IJ. K. Tamminga

H. Schaap1950

FNZ jr.-verslag

10,542

IJ. K. Tamminga

H. Schaap

b., k., mp. en mi.

1903-05-01

knipsel

Beschrijving Coöp. Zuivelf. Leeuwarden

1913-02-20

knipsel

Beschrijving Coöp. Zuivelf. Leeuwarden

1935-05-18

knipsel

Oud oprichter/voorzitter Tijsma overleden

1937-03-31

knipsel

40 Jr-Jubileum CZ. Leeuwarden

1947-04-27

knipsel

50 Jr-Jubileum CZ. Leeuwarden

1956-01-17

Knipsel

Fusie CZ. Leeuwarden met CZ. Jelsum

1963-10-15

Knipsel

Fusie met Stiens en Marrum - nw naam Fresia

1969-11-20

Knipsel

Fusie Fresia met de Maatschap (Dronrijp)

1972-08-24

Knipsel

Fusie Fresia met De Takomst (Wolvega)
ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen

1896-1899

Kn 1896-11-03

Kn 1937-03-31

Wouw

H. Meintema

Overleed 1899

Geen ZS. / Eerste melk in 1897

1899-1925

Kn 1937-03-31

Kn 1937-03-31

Sijbrandaburen

H Hornstra

Overleed 1925

Geen ZS. /

1925-1957

Kn 1925-12-01

Kn 1957-08-30

Donkerbroek

H. Schaap

Afscheid

RZS. 1919 / Emmakade

1957-1981

Kn 1957-08-30

Kn 1981-10-17

Jelsum † 1957

H. Nijboer

Afscheid

RZS. 1943 /  W. Lodewijkstr. 159Oktober 1981 Afscheid H. Nijboer
 Gegevens Coöp. zuivelfabriek Leeuwarden 1896-1959 / Leeuwarder Coöp. Melkinrichting 1959 -1975/’80


 Naar gegevens LMI

volgende pagina

 1903-05-01 Beschrijving Coöp Zuivelfabriek Leeuwarden

▲  Gegevens 1912

 1913-02-20 Beschrijving Coöp Zuivelfabriek Leeuwarden

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst