#Fr.b/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

In de gemeente Heerenveen (in 1934 ontstaan uit samenvoe-ging gemeente Aengwirden, Schoterland en een deel van Haskerland) haalden ca.vijf zuivelfabrieken de melk op bij de melkveehouders, de enige die zich ook bezig hield met ver-koop van consumptiemelk was de fabriek van Oudeschoot.


1) De coöp. zuivelfabriek te Langezwaag (1902 - 1964) *

2) De coöp. zuivelfabriek te Luinjeberd (1901 - 1963) *

3a) Het particuliere zuivelfabriekje van B. Wolthuis te Veensluis

      of  Benedenknijpe (1889-1907) werd in 1907 overgenomen

      door  de coöp. vereniging ‘Knijpe en Omstreken’ - ‘t-Meer

3b) De coöp. zuivelfabriek te ‘t Meer  (1907 - 1961) *

 4) De coöp. zuivelfabriek te Oudeschoot (1900 - 1963) **


    Daarnaast zijn er twee kleinere zuivelfabriekjes geweest:

 5) Het zuivelfabriekje, op N.V. Basis te Bovenknijpe   (1893-1934)

 6) Het - N.V. - handkracht  te Tjalleberd  (1896 - 1905)


    En verder verwijderd van Heerenveen

 De coöp. zuivelfabriek te Oldeboorn  (1899 - 1979) *

 De zuivelfabrieken te Joure (3 stuks 1884 - ca. 1932) *

De coöp. zuivelfabriek te Wolvega (1914 - 1990) en de  *

      part. zuivelfabriek Wolvega (1896 - 1959) *


*   Hadden in ZJB. ‘26 en later geen melkinrichting

** De enige met een melkinrichting ZJB. ‘26 t/m ‘41)

Heerenveen intro

Heerenveen  diverse

volgende pagina

   Heerenveen kaasfabriek Henri Willig

 Heerenveen vestiging Tetra Pak

  Link:  https://www.fme.nl/nl/leden/tetra-pak-cheese-and-powder-systems-bv

Link:  https://henriwillig.com/

 Heerenveen kaasfabriek A-waren (Food-Group)  en weiverwerking-fabriek Fonterra (Nieuw-Zeeland)

 Heerenveen Ausnutria Hyproca  (fabriek voor baby- en kindervoeding)

 Kaasfabriek Henri Willig  geplaatst op Heerenveen pagina-02

 Kaasfabriek A-ware (Fonterra) op Heerenveen pagina-04 en 05

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

Tjalleberd

Luinjeberd

 Zuivelfabriek Woltman, Pothaar en Co  ( fabriek in ‘t Meer)

 Leveranciers Woltman, - fabriek in ‘t Meer - ontevreden

2

6

3

5

1

4

p

c

  Link:  https://www.fme.nl/nl/leden/tetra-pak-cheese-and-powder-systems-bv

 Hoofdkantoor Tetra-Pak geplaatst op Heerenveen pagina-03