#Fr.b/2020-10-09

voorgaande

versie-7.0

Bron: nostalgisch Koudum

* sluiting 31 dec. 1969. Daarna gebruikt als - gekoelde - opslag van chedderkaas, tot eind 1973

Koudum C.Z. Concordia 1898 - 1969*

volgende pagina

  ▼Gegevens / LC Toen en NU 1978 / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /  lijst-NU en GSV

 Link: Historisch.koudum.nl.......zuivelfabriek

 Gegevens CZ Concordia Koudum 1898 -1969

Koudum - 1/3

Zie bij CZ.  De Grote Wiske

Andere zuivelfabriekjes in de omgeving zijn:

 Knipsels CZ. Koudum

Grote Wiske

C.Z. Grote Wiske

1888-1894

Hemelum

C.Z. Hemelum

1896-1970

Balk

C.Z. Harich

1897-1999

Koudum

C.Z. Koudum

1898-1969

Warns

C.Z.Warns en Omstreken

1899-1964

 De Grote Wiske

1926 via www

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

5.477.835

A. H. Dijkstra

Johs. J. Roorda1918

FNZ jr.-verslag

4.871.305

A. H. Dijkstra

Johs. J. Roorda1923

FNZ jr.-verslag

4.979.078

R. A. de Vries

Joh. J. Roorda1945

FNZ jr.-verslag

3.575.769

J. D. Bouwstra

G. Tiersma


Kn 1938-10-07 40 jr fabriek

1950

FNZ jr.-verslag

6.319.994

R. v.d. Veer

G. Tiersma

Boter en kaas

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen
1898-1900

Kn 1898-01-21

Kn 1900-05-23

Zuidlaren Dr.

J. Feikema

Workum

Geen ZS.

1900-1924

Kn 1900-07-30

Kn 1938-10-07

Wilp Gld.

Johs. Roorda

Pensioen ?

1920-08-29 25 jr dir. 20 jr in Koudum

1924-1942

Kn 1924-07-22

Kn 1942-06-22

Opeinde

P. J. De Jong

Gerkesklooster

RZS 1913

1942-1952

Kn 1942-08-04

Kn 1952-10-16

Lutjewinkel ass.

G. Tiersma

Balk

RZS 1937

1952-1969

Kn 1952-11-17

**

Sijbrandaburen ass.

J. H. Altena

Balk (DGV.)

RZS 1948  Kn 1965-03-09 fusie met Hemelum1968 fusie met DGV Workum
*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst

** sluiting 31 dec. 1969. Daarna gebruikt als - gekoelde - opslag van chedderkaas, tot eind 1973

12 mei 1965 fusie met CZ. Hemelum

Naam werd ‘Zuivelindustrie Concordia

Zie over de fusie van Concordia (Koudum-Hemelum) met de Goede Verwachting (Workum) bij  De Goede verwachting /1968


 LC serie TOEN en NU Koudum

 Koudum  locatie voormalige zuivelfabriek juli 2016 - via Google Street View (GSV)  

  GSV-adres:  Symkewal 3  8723 AZ Koudum             locatie foto

Bron: nostalgisch Koudum

1952-10-16_LC Dir. Tiersma naar Balk                Nw. dir. Altena, was ass. Te Sijbrandaburen

1953-07-03_LC S de Vries ass. (ZJB. 55-’65)

 Begin 1965 fusie met CZ, Hemelum Gegevens

 1938-10-08 40 jr jubileum CZ. Koudum


   Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina