#Fr.b/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Op Lijst De Wit komt een particuliere zuivelfabriek De Eersteling voor, (P) 1920-?? Niets over kunnen vinden in Leeuwarder Courant, Zuiveljaarboeken en boek Erf en Wereld!

Onderstaande aanbesteding (1880 gaat duidelijk over een margarine-boterfabriek,  bij de tweede (1960) is het niet duidelijk of het hier over het zelfde pand gaat of een ander!


Harlingen is wel een van de grootste boter-uitvoerhavens van ons land geweest!

Harlingen (P) Margarine boterfabriek 1880 - ??

                                                                             

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Harlingen