#Fr.b/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

   Naar knipselpagina’s Gerkesklooster    en   De Twee Provinciën

Jaar

Knipsel

Melk

Mln. Kg.

Melkprijs

Fl./kg.

Vet

%

Eiwit

%

Kosten

ct. Kg.

Opmerkingen

1966-1967
1967-1968
1968


Ca. 70

Fusie Grijpskerk. (30) met Gerkesklooster (40)  tot De Twee Provincien.

1969


5,18

Onkosten uit LC 1974-06-26)

1970


81

41,xx5,75


1971

LC 1972-07-14

86,2

46,25

4,04

3,33

5,91


1972

LC 1973-07-12

92,3

48,465,75

40 boerderijtanks - problemen met ‘stroomnet’

1973

LC 1974-06-26

98,5

50,63

4,10

3,37

5,67


1974

LC 1975-06-23

105

52,35

?

?

6,60


1975

LC 1976-07-01

110

56,66

4,10

3,38

7,53


1976

LC 1978-07-03

?

59,80

?

?

8,15

Melkprijs uit 1978 / In 1977, gegevens 1976 niet gevonden!

1977

LC 1978-07-03

152

63,74

4,09

3,38

8,09

Afscheid dir. S. Kramer / Fusie met Opeinde

1978

LC 1979-07-24

165,6

63,94

4,13

3,41

8,34


1979

LC 1980-06-24

163,5

64,02

4,10

3,40

8,74


1980

LC 1981-07-15

169,3

65,78

?

?

9,67


1981

LC 1982-07-02

173

71,0811,00

80 % in melktank - 395 stuks nog 400 bussenboeren

1982

LC 1983-07-05

183,2

76,43

4,18

3,36

10,54

Eind 1982 495 melktanks, waarvan 100 in ‘82 geplaatst, nu 86% in tank

1983

LC 1984-04-19

196,1

78,60

?

?

?

Incl tankmelktoeslag

1984

LC 1985-04-17

186,6

78,88

?

?

?

Ook LC 1985-06-21 /  /melk 5,8% minder dan’83 of ca. 3% minder dan ‘84

1985

LC 1986-04-17

1792

79,10

4,28

3,38

?

Vet en eiwit uit LC1987-04-16

1986

LC 1987-04-16

182,2

79,58

4,36

3,38

?


1987

LC 1988-03-28

166,8

81,37

4,38

3,38

11,10

Sept afscheid dir R. Sijtsema (Opeinde) / bijgekocht 25 mln. Kg. ondermelk

1988

LC 1989-03-31

165,4

86,46

4,38

3,39

11,05

Bijgekocht 28,6 mln.  In jr.-Verslag lC-1989-06-27 iets anders - zie pagina’s

1989

LC 1990-04-04

160,4

85,21

4,38

3,43

?

22,6 mln. Kg. bijgekocht (LC 1991-04-04 staat 30 mln.)

1990

LC 1991-04-04

161,2

80,18

4,42

3,46

?

45 mln. Kg bijgekocht / in jaarverslag - LC 1991-06-18 - 79,39 ct.

1991

LC 1992-04-02

156,6

83,02

4,46

3,46


53,8 mln. Kg. bijgekocht

1992

LC 1993-04-09

159,3

81,23

4,46

3,45


80 mln. Kg. bijgekocht

1993

LC 1994-04-08

165,7

80,05

4,48

3,48


88 mln. Kg. Bijgekocht / Prestatieprijs 80,38 ct.

1994

LC 1995-04-06

174,1

78,10

?

?


100 mln kg bijgekocht / Prestatieprijs 79 ct. / 25 mln. nw. kaasmakerij

1995

LC 1996-04-04

559,4

76,38

4,44

3,48


Fusie met DGV Workum en Huisternoord Oudwoude - zie LC 1994-08-18

1996

LC 1997-04-03

547,4

74,50

4,49

3,481997

LC 1998-03-18

?

76,46

4,45

3,46LC 1972-07-14

Gegevend  De Twee Provinciën uit Leeuwarder Courant

LC 1973-07-12

LC 1975-06-23

LC 1974-06-26

LC 1976-07-01

LC 1977 ??

LC 1978-07-03

LC 1979-07-24

LC 1980-06-24

LC 1981-07-15

LC 1985-04-17

LC 1983-07-05

LC 1985-06-21

LC 1984-04-19

LC 1986-04-17

LC 1987-04-16

LC 1988-03-28

LC 1989-03-31

LC 1990-04-04

LC 1991-04-04

LC 1992-04-02

LC 1993-04-09

LC 1994-04-08

LC 1995-04-06

LC 1996-04-04

LC 1994-08-18

LC 1997-04-03

Grote Noord / Oost fusie - zie FCDF

LC 1982-07-02

LC 1998-03-18


Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Gerkesklooster - gegevens

Gerkesklooster C.Z. Welgelegen 1900-1968  / Twee Proviciën 1968-1997 . FCDF> 1997 - heden