#Fr.f/2020-10-06

Zuivelhistorienederland.nl

voorgaande

voorgaande

versie-7.0

Datum

De Twee Provinciën Gerkesklooster

1e melding

accoort

1968-06-06

Ontstaan uit fusie Gerkesklooster (40) Grijpskerk (Gr.) (30)


1964-11-25

1969-07-09

Bericht van sluiting ‘Grijpskerk’ eind 1969/begin 19701976-10-13

+ Opeinde (35)1983-03-15

Zuivelfabriek Opeinde in 1985 dicht zie bij Opeinde1993-10-06

Fusiebesprekingen DGV, DTP, Acmesa- Assen en Huisternoord - Oudwoude


1994-11-22

1994-02-08

Twee deelnemers fusie-gesprekken haken af Acmesa en Huisternoord1994-08-18

Fusie intentie  De Goede Verwachting Workum  en DTP voorbereiding gaat door1994-11-22

De Goede Verwachting - Workum fuseerd met De Twee Provinciën


1994-11-21


Vakbond akkoort met fusie
Naam bijft De Twee Provinciën hoofdvestiging wordt Workum  De Twee Provinciën ontaan uit fusie Gerkesklooster en Grijpskerk

  1968-06-06

De Twee Provinciën Gerkesklooster 1968 - 1997

De Twee Provinciën onstaan uit fusie Gerkesklooster en Grijpskerk (1968). Later aangevuld met Opeinde (1976), De Goede Verwachting  Workum  (1994), Huisternoord Oudwoude (1995)

  1976-10-13

  Opeinde Fuseerd met De Twee Provinciën Gerkesklooster

   19xx-xx-xx

  Noord-Oostergo toetreding Rinsemageest

  1993-10-06

  Fusiebesprekingen DGV-Workum, DTP-Gerkesklooster, AcmesaAssen en Huisternoord-Oudwoude

 Grijpskerk 1969-07-09 beslissing eind 1969 sluiting

Datum

De Twee Provinciën Workum1995-03-28

Oudwoude - Huisternoord - fuseerd met DTP - Workum1997-09-09

Toetreden tot grote Noord-Oostelijke fusie FDFDatum

Melkprijsgegevens De Twee Provinciën Gerkesklooster / Workum1972 - 1994

Melkprijs / Bedrijfsgegevens: 1972 t/m  19941994 - 1997

Melkprijs / Bedrijfsgegevens: 1994 t/m  1997De Twee Provinciën - 1/3

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

Ook gegevens in / MAP ‘De Veemarkt 1950-1985’ /  MAP ‘Kaf en Koren 1985-2003’ /  MAP Coöp. Concentaties Friesland