#Fr.b/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Garijp CZ. De Eendracht  1893 - 1965

voorgaande

 Zuivelfabriek  Garijp TOEN en NU Leeuwarder Courant serie 1982 / 1983

   Zuivelfabriek Garijp eind jaren 50 begin 60                                                                                                   bron: link OldGarijp

 Vervolg  knipsels

 Garijp voormalige zuivelfabriek juli 2016 - via Google Street View (GSV)  

 GSV adres: Garijp- Eendrachtsweg 7   / lokatie nieuwe hoofdingang

www.detsjoender.nl/transformatie-melkfabriek-garyp.html


Transformatie melkfabriek Garyp

Eind 2013 zijn wij gestart met de transformatie van de melkfabriek in Garyp, het werk zit nu in de afrondende fase. Het multifunctionele doel van het pand wordt nu duidelijk zichtbaar, daarom zijn de foto's van de voortgang van het project onderverdeeld naar de bijbehorende functies van het pand. Dit zijn: De huisartsenpraktijk, de zorgappartementen, de fysiotherapeut, het zorgloket van De Friese Wouden, het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. U kunt op onze site bij `Lopende projecten` de voortgang van deze onderdelen zien middels bijbehorende fotoreportages.


Hier onder vindt u nog enkele historische foto´s en foto´s die genomen zijn in de tijd dat Appendagefabriek De Haan in de melkfabriek gevestigd was.


Zie link

  via www https://www.herbestemmingnoord.nl/panden/melkfabriek-garyp/

Fotoimpressie van multifunctieoneel -project in voormalige zuivelfabriek ‘De Eendracht’

 Voorjaar 2019 Voormalige zuivelfabriek                                                                                                     foto’s Hendrik S. De Vries

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

voorgaande pagina

Zie ook over de verbouwing bij:

http://www.friesewouden.nl/zorgsamenwerking-in-garijp,,,

http://timmermanslandmeetkunde.nl/index.php/nl/album/view/17

Garijp - 2/2

Drietal Google street view  fotos - datering juli 2009