#Fr.b/2020-10-09

voorgaande

versie-7.0

Lollum C.Z. Lollum Waacsens en Omstreken 1897 -1926

Lollum C.Z. Personeel                                                                                 Bron: www.zoekplaatje.nl  

Bron: Erf en Wereld - 1959

Bron: Erf en Wereld - 1959

Uit ‘Erf en Wereld’ blz. 157

[....] Te Lollum - in 1887 een der brandpunten van de Doleantie -, won de coöperatieve gedachte het van de kerkelijke verdeeldheid. Gereformeerde en hervormde boeren reikten in 1897 elkaar, over de scheidingslijn in het geestelijke heen, de hand en stichtten de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek Ruigelollum, Waaxens en omstreken te Lollum, in het bestuur waarvan werden gekozen vier antirevolutionaire en twee doopsgezinde boeren. Roelof Troost, die we in het tweede deel als propagandist zullen ontmoeten, was de volijverige secretaris van het eerste bestuur.

[....]

  Zie ook “Erf en Wereld” J.P. Wiersma 1959

Zie uitvoerig verslag FBvCZ over opheffing

 Gegevens Lollum C.Z. Lollum Waacsens en Omstreken  1897 - 1926

 ▼Gegevens / LC Toen en NU 1984 /  GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /  lijst-NU en GSV

 TOEN en NU Zuivelfabriek Lollum

 knipsels CZ. Lollum 1897 -1926

 Uit FBvCZ jaarverslag over opheffing CZ. Lollum

 Bericht over liquidatie en overname leden door buurfabrieken

Zie uitvoerig verslag FBvCZ over opheffing

 Voorjaar 2019 voormalige locatie zuivelfabriek  Lollum                                                                                                   foto’s Hendrik S. De Vries

 Lollum voormalige locatie zuivelfabriek okt 2010 - via Google Street View (GSV)  

GSV adres:  Lollum

Lollum

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

3.614.619

R. Troost

K. Sijsling


Was onderwijzer

1918

FNZ jr.-verslag

3.393.503

R. Troost

C. Botke1923

FNZ jr.-verslag

2.735.725

Sj. Sijbrandij

C. Botke

Boter en kaas

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen
1897-1913

Kn 1897-04-22

Niet bekend

Wommels Onderw.

K. Sijsling

Onbekend

Geen ZS.

1913-1923

Kn 1913-01-07

Kn 1916-09-26

Delfstahuizen ??

K. De Boer

Morra Lioessens

RZS. 1911

1916-1926

Kn 1916-11-24

Niet gevonden

Achlum

C. Botke

Winkelier ‘26>

RZS. 1915 ZJB. ‘32> kaadhand.*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst

   Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl