#Fr.b/2020-10-05

voorgaande

versie-7.0

Grouw C.Z. Grouw 1896 - 1966

                                                                             

  1962 fusie met Akkrum, Roordahuizum, Wartena en Wirdum - nw fusienaam  Mid Fryslan

Zie ook  MAP Concentraties Friesland

volgende pagina

 CZ. Grouw gegevens  1896 - 1966

 ▼Gegevens / LC Toen en NU 1983 /  GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /  lijst-NU en GSV

   CZ Grouw Bestuurskamer / kantoor ca. 1912                                                                                                                   Frieschfotoarchief  nr. 6779 (2009)

    CZ Grouw Kaaspakhuis ca. 1912                                                                                                                                 Bron:  Frieschfotoarchief  nr. 6782 (2009)

    CZ Grouw melkontvangst ca. 1912                                                                                                                                           Frieschfotoarchief  nr. 6789 (2009)

   CZ Grouw mzijaanzicht zuivelfabriek ca. 1912                                                                                                                   Frieschfotoarchief  nr. 6757 (2009)

 Knipsels CZ. Grouw 1896-1966

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

Grouw - 1/4

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

8.138.287

A. G. Jelles

Tj. Kuperus1918

FNZ jr.-verslag

6.160.791

G. G. van Essem

K. J. Terpstra1923

FNZ jr.-verslag

7.108.787

Tj. Wartena

K. J. Terpstra


1936 40 jr-jubileum fabriek

1945

FNZ jr.-verslag

4.198.153

P. L. Siebenga

K. J. Terpstra


1938-06-03   25 jr directeur

1950

FNZ jr.-verslag

7.985.186

J. Tilma

W. Leenstra

B. K. Ca.

1948-05-26 afscheid  dir. Terpstra
ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen
1896-1913

Kn 1896-06-10

Kn 1913-03-04

Roordahuizum

Tj. Kuperus

Leeuwarden

Geen ZS. / Werd dir Zuivelbank

1913-1948

Kn 1913-04-09

Kn 1948-05-26

Grouw ass.

K. J. Terpstra

Pensioen

RZS 1909 /

1948-1965

Kn 1948-03-22

Tot sluiting ?

Bartlehiem

W. Leenstra

Mid Fryslan ???

RZS 1938 /1959 eerste ‘frico’ plannen1962 Concentratie tot Mid FryslanZJB  ‘65 alleen nog melkontvangst
*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst