#Fr.b/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Joure heeft mogelijk drie part. zuivelfabriekjes gehad

Nr.

Joure meerdere

De Wit

Knipsels

Opmerking

2

Fa. De Boer (Snikzwaag)

1884-1912

1880-1915*

* gaat over naar Hollandia


Neerlandia 2x

1888-1902

1888-1893 1e

Torenstraat / 1e U Romkema - 2e ca. 1900-’01 Gebr. Romkema


Gjelt Brouwer

1899-1912


Slachtedijk / in 1907 vennootschap. Nw. Naam ‘De Vicke  Joure’

1

De Vlecke

1899-1932 *


Werd in 1911 de 2e fabriek van Fa. Boer / * Niet in ZJB ‘26 - ’35

Snikzwaag / Joure (P) Fa. De Boer 1880 - 1915

Via: http://www.europese-bibliotheek.nl/nl/boeken/Joure_in_grootmoeders_tijd/100-106200/artikel   - zie opmerking*


4)  Omstreeks de eeuwwisseling werden in en vlakbij Joure drie particuliere zuivelfabrieken opgericht, die overigens destijds meestal "boterfabrieken" werden genoemd. Het waren, in volgorde van opkomst, de in 1880 aan de Slachtedijk gebouwde fabriek van B.A. de Boer en Zonen, in 1883 gevolgd door de "Neerlandia" van U. Romkema aan de Torenstraat en in 1899 door de fabriek van A.G. Brouwer, die later de naam "Roomboter- en Kaasfabriek De Vlecke” kreeg. Die fabriek werd gebouwd aan de Slachtedijk. De firma's De Boer en Brouwer dreven bovendien ieder een oliemolen. De Neerlandia sloot reeds eind 1902 haar deuren. De beide andere fabrieken hielden het wat langer vol, maar na verloop van tijd werden de fabrieksgebouwen eigendom van Douwe Egberts.

Op de foto het personeel van de melkontvangst van "De Boers Fabriek" . Tweede van Iinks is Reinder Prins, derde van links Klaas Jongbloed en vijfde van links Willem Ver?


* Tekst volgens knipsels niet geheel juist (ZHN.)

Joure (P) Neerlandia Fa. Romkema boterfabriek* 1888 - 1893

Leeuwarder Courant 1893-03-31

Joure (P) Fa. Brouwer  1899 1912

Joure  2e zuivelfabriek Gebr. Romkema ca. 1900-1902

Er komt in 1900 een nieuwe ‘roomboterfabriek’ Neerlandia van Gebr. Romkema......Uitvoerig gezocht, verder niets gevonden!

* Uit de beschrijving in het eerste knipsel en de tekst in de advertentie ivm. verkoop blijkt het vooral een ‘boterknederij’ geweest te zijn.....


Verwarring met voornaam 1e knipsel H. Romkema

Eigenaar ‘Neerlandia’ U. Romkema

Onderstaande gaat om U. Romkema, bovenstaande om M. Romkema

Hier nog drie knipsels: Twee maal H. Romkema

En de derde, Joh. Romkema, koopt boter op op de markt in Wolvega.....

“Vlecke Joure” - wat “Stad Joure” betekend - werd vaker gebruikt; er was b.v. een stoomboot - met een lijndienst naar Sneek -  een IJsvereniging en tabak van Douwe Egbers met die naam.......

Mrt. 1911 Combinatie van de roomboterfabrieken van Firma “De Boer en Zn.” en N.V. “De Vlecke Joure”.

Korte tijd werd de laatste nog als z.g. ‘2e fabiek’ gebruikt.

In 1912 werd het volledige bedrijf verkocht aan firma ‘Wed. Douwe Egbertszoon’ te Joure.....zie knipsels!
  LC Toen en NU 1983  / GSV-adres-1-De Vlecke / GSV-adres-2-de-Boer / Foto’s NU 2019  /  lijst-Nu en GSV.  

Joure zuivelfabriek en olieslagerij Fa. De Boer en Zn.                                                Via mail (mogelijk Friesfotoarchief)

volgende pagina

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

Joure-p - 1/2