#Fr.b/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

  1888-02-27 - Statuten met namen

Kimswerd CZ. ‘Kimswerd’ 1888 - 1920

  1900-01-25 - nw. Statuten met namen

 Enkele gegevens / LC Toen en NU 1983 /  GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /  lijst-NU en GSV

Zie Boek Wiersma: : Erf en Wereld  (33 X)


Blz./ 97/98 In de herfst van 1887 bespraken zij met enkele boeren hun plan, om te Kimswerd een zuivelfabriek te stichten. Enige maanden later richtten ze met hun zevenen de vereniging «De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek te Kimswerd» op (n.l. februari 1888).


Zie verder in Erf en Wereld blz. 210 en 289

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl


 Voorjaar 2019 Voormalige zuivelfabriek  Kimswerd                                                                                                   foto’s Hendrik S. De Vries

 Kimswerd voormalige zuivelfabriek juli 2016 - via Google Street View (GSV)  

  GSV adres Grote Reed 6 Kimswerd

   Kimswerd woning te koop  (2019 apr.)

Kimswerd

Kimswerd C.Z. C.a. 1912                                                                                                                Bron: FriesFotoarchief  nr. 6768  (2009)

 Zuivelfabriek Kimswerd knipsels