#Fr.b/2020-10-09

voorgaande

versie-7.0

Leeuwarden LMI. - 4/4

Na de ‘overname’ van de LMI door Frico kwam er een geleidelijke verplaatsing van de productie naar  de Frico melkinricht te Warga.

Aan het eind - ca. 1978/’79 - werd de voormalige LMI alleen nog maar gebruikt als distributiedepot van Warga.

 1975-03-15  Voorstel - en goedkeuring - van overname LMI door Frico-(Warga)

Leeuwarden  Coöp. zuivelfabriek Leeuwarden 1896-1959 / Leeuwarder Coöp. Melkinrichting 1959 -1975/’80

 1974 Fusie melkinrichtingen Warga-Frico en De Takomst Leeuwarden (LMI)

voorgaande
Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

voorgaande pagina

 1981-10-17 Afscheid Hendrik Nijboer van Centrale Melkinrichting Frico Warga / Was van 1957-1980 directeur van de MI Leeuwarden