#Fr.b/2020-10-05

voorgaande

versie-7.0

Heeg C.Z. Hoop op Zegen 1901 - 1964 / De Goede Verwachting 1964 - 1995

  1900-Statuten met namen

  1964 fusie met De Goede Verwachting  -  Workum

  1994 fusie met De Twee Provincien        -  Gerkesklooster

 1951 Heeg 50-Jr. jubileum

 Gegevens Coöp. Zuivelfabriek Heeg 1901-1995

 Knipsels CZ. Heeg

Bedrag machines CZ. Oudeschoot van 13.800 gld...

Zal voor Heeg ong. hetzelfde zijn geweest!

 Knipsels

 1956-04-04 Directeur ontslagen i.v.m. ‘problemen’ bij kaascontrolestation Friesland


     Zie ook de verslagen van dit 50-jr jubileum in andere Friese couranten op blz-3

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina volgende pagina

 ▼Gegevens / LC Toen en NU 1983 /  GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /  lijst-NU en GSV

 Serie foto’s op facebook van Zuivelfabriek Heeg ‘De Goede Verwachting - ophalen

Heeg Coöp. - 1/3

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

5.712

G. S. vd. Meer

U. de Vlas1918

FNZ jr.-verslag

4.174

G. S. vd. Meer

F. Van Dam1923

FNZ jr.-verslag

4.132

Kl. Visser

F. Van Dam1945

FNZ jr.-verslag

3.831

S. Bruinsma

G. Muurling1950

FNZ jr.-verslag

8.713

B. G. vd. Meer

G. Muurling

Boter en kaas

1951-03-07  50 jr jubileum
ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen

1901-1907

Kn 1951-03-05

Kn 1951-03-05

Surhuisterveen

E. Sinnema

Onbekend

Geen ZS. 1907 Dir S in problemen

1907-1912

Kn 1907-12-24

Kn 1951-03-05

Heeg waarn. dir.

U. de Vlas

Hoogeveen Dr.

RZS. 1906

1912-1918

Kn 1951-03-05

Kn 1951-03-05

Tzum

M. J. Pel

Onbekend

Geen ZS. / ook C P Pel  in Heeg ?

1918-1929

Kn 1918-04-22

Kn 1951-03-05

Heeg ass.

F. Van Dam

Haskerhorne

RZS. 1913

1929-1956

Kn 1951-03-05

Kn 1956-04-03

Onbekend

G. Muurling

Nam ontslag

 Eerst ontslagen - zie 1956-04-03

1956-1960

Kn 1956-05-09

Kn 1960-09-22

Warns

D. Hoitinga

Oosterwolde

RZS. 1948

1960-1965

Kn 1960-11-05

Kn 1965-05-11

Terschelling

B. Bos

_Ee

1964-09-15 toetreden tot DGV

1965-1977

ZJB ‘67-’77>??

Niet bekend

Uitwellingerga † ‘65

W. de Jong

Onbekend

RZS. 1949 / in systeem J. de Jong ?

19??-1995
(J de Vries)


De Vries hoofddir. DGV. Workum