#Fr.b/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

* Gorredijk heeft zelf geen zuivelfabriek gehad. Zie knipsel 1991-04-04 over de  ‘zuivelfabrieken rond Gorredijk in beeld’

Gorredijk - geen eigen zuivelfabriek *                                          

Plaats

Fabrieksnaam

Start

Einde

Bontebok

De Gemeenschap

1898

1968

Friesche Palen

Friesche Palen

1893

1908

Hemrik

De Nijverheid

1902

1930

Jubbega

Ons Belang

1903

1968

Langezwaag

Langezwaag

1902

1964

Olterterp

De Hoop

1893

2003

Terwispel

De Volharding

1897

1973

Tijnje

De Volharding

1916

1971

Ureterp

Aurora

1898

1911

Wijnjeterp

De Vooruitgang

1903

1967

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Gorredijk