#Fr.b/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Een oude foto van de zuivelfabriek. Is genomen vanaf de overkant van het haventje dat langs de westkant van de fabriek was gegraven. Dus bij de melkontvang. Hier werd de melk aangevoerd met wagen en de melkboven. Er is weinig bekend van de namen van de mensen. Behalve de man rechts vooraan met de handen in de zij, dat is Jurjen Reinstra.

Twee foto's uit de tijd dat alles nog werkte en Klaas Schotanus de schoorsteen liet roken.

Een aantal van deze foto's komen van de site die speciaal over de vroegere fabrieken in Friesland gaat.  Klik hiervoor op deze site:

www.langsfrieschefabrieken.nl

Een mooie ansichtkaart van de Wyk met de fabriek. Ligt daar rechts het skûtsje van Karel niet?
Op het eind, waar nu de ark van Jappie en Akke ligt, zie je het húske staan (met tonnetje). In die tijd voor de schippers, want watersporters kwamen er bijna niet.

De voetbalploeg van zuivelfabriek Concordia tijdens een bedrijfscompetitie in de Sândobbe.
Staand v.l.n.r.: Rommert Rinkes Hoekema, Anne Pieters Schaper, Harm Hofman, Meindert de Witte, Piet Hielkes Wiersma, Rinze Pieters Bergsma, Tjeerd Ulbes Postma en directeur Altena.
Zittend v.l.n.r.: Rinke (Rinnie) Rommerts Hoekema, Hessel van der Werf, Snijder en Jan Pieters Feenstra.
(foto beschikbaar gesteld door Tjerk Johannes van der Wal, gemaild door Jelle Romkes de Jong)

Meindert de Witte, botermaker.

Sytze Ros (geb. 20-10-1921 te Koudum) werkte als jongeman bij de Koudumer zuivelfabriek. Hij heeft daar nog met zijn toekomstige zwager Meindert de Witte gewerkt. Hier staat Sytze bij de melkontvangst.


Rechts is de melkontvangst en links worden de melkbussen gespoeld en kunnen weer schoon naar de boer terug.
V.l.n.r.: Hielke Wiersma, Siep Abma, Foppe de Jong, Sipke Hoekema, Rein S. Hoekema(?) en Pier Zwerver(?).
(foto uit het archief van boekhandel Muizelaar)


Mei de molkboat fan Symen van der Veer nei it skûtsjesilen.
Op'e werromreis foar de Sylsbrêge. Efterop Durk Remery (skoansoan), Siemen sels en Wabe. Dan nei foaren Douwe Remery Sr, Gepke fan Romke Aaltsje, har mem: Aaltsje de Jong-Bakker, Alie: Gep har dochter en Piet Wiersma.
(foto beskikber steld troch Jelle Romkes de Jong)

Siemen van der Veer op de melkboot, samen met zijn kleindochter Aukje van der Zee.

voorgaande

  Geplaatst als © versie

  Off-Line van 2007-01-15

http://nostalgisch.koudum.nl/concordia.html 2017-02-10 404

Koudum - 2/3

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina voorgaande pagina volgende pagina