#Fr.b/2020-10-09

voorgaande

versie-7.0

Leeuwarden LMI. - 3/4

1963 LMI. fuseerd met CZ. Marrum en CZ. Stiens, waarna Stiens sluit.

Nieuwe naam wordt ‘Fresia’

1972 ‘Fresia’ - met LMI - fuseerd met De Takomst (Wolvega)

nw-knoppen en balken

 ▲-lijst   26 November 1959 officiele opening Leeuwarder (Coöp.) Melkinrichting

Leeuwarden  Coöp. zuivelfabriek Leeuwarden 1896-1959 / Leeuwarder Coöp. Melkinrichting 1959 -1975/’80

Fusie Fresia (Marrum, Leeuwarden) met De  Maatschap (Dronrijp).

Naam blijft Fresia met hoofdzetel Dronrijp

 1963-10-15 Fusie LMI met CZ Marrum en CZ Stiens

▲  1969-11-20  Fusie Fresia met De Maatschap (Dronrijp)

 1972-08-24  Fusie Fresia met De Maatschap (Dronrijp)

voorgaande volgende pagina
Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina voorgaande pagina