#Fr.b/2020-10-09

voorgaande

versie-7.0

Langweer C.Z. Langweer 1908 - 1956

  Zie ook Boornzwaag

volgende pagina

   ▼Gegevens / LC Toen en NU 1983 /  GSV-adres   /  Foto’s NU 2019  / lijst-NU en GSV

Langweer 1/3

  Coöp. Zuivelfabriek Langweer                                                                                        Bron Fries Scheepvaartmuseum  nr 7012877  -  ophalen  (2007)

 Gegevens CZ. Langweer  1908-1956

 Knipsels CZ. Langweer

 1934 Langweer CZ. 25 jr jubileum

  1954 St. Nicolaasga neemt Langweer over


Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

  Voormalige zuivelfabriek Langweer  ca. 2016                                                                                       Bron www - ivm bezwaar bij RVS

Uit Erf en Wereld (1959) blz. 28, 83 en 127


83) ...... Toen hij - Jhr. Mr. C. Van Eysinga - zijn pacht-boeren te Langweer, met wie hij in de herfst - 1887 - ging jagen, trachtte te bewegen zich onderling te beraden over de stichting van een boterfabriek, gingen zij daar niet op in, hoe gaarne zij overigens hun landheer daarmee een genoegen zouden hebben gedaan, want «Mynhear Kees» stond in hoog aanzien bij zijn boeren. (Deze bouwde echter wel ‘zijn’ zuivelfabriek ….te Boornzwaag)

....De vierde overne­ming vond in het jaar 1908 plaats te Langweer, waar de vereniging Coöperatie­ve Zuivelfa­briek de fabriek van Jhr. C. van Eysinga te Boornzwaag voor f 9323,62½  over­nam.


Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

4.175.999 *

B. D. Dijkstra

A. K. Rienks


* deel van jaar

1918

FNZ jr.-verslag

4.726.506

B. Dijkstra

L. K. v.d. Sluis



1923

FNZ jr.-verslag

5.365.092

B. Dijkstra

L. K. v.d. Sluis



1945

FNZ jr.-verslag

6.066.247

Y. Gerbensma

C. v.d. Hoef


1934 25 jr-jubileum

1950

FNZ jr.-verslag

7.529.055

Y. Gerbensma

C. v.d. Hoef

Boter en kaas









ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen








1908-1917

Kn 1908-05-18

Kn 1917-06-26

Oosterende

A. K. Rienks

Dronrijp

Geen ZS.

1917-1930

Kn 1917-08-07

Kn 1930-10-06

Terwispel

L. K. v.d. Sluis

Onbekend

Geen ZS.    / 1930=Uittreden

1930-1935

Kn 1930-10-06

Kn 1935-01-07

Roordahuizen

J. H. Kontsman

Haskerhorne

RZS. 1925  /  1930=Intreden

1935-1953

Kn 1935-01-21

Kn 1953-12-28

Hemrik

C. v.d. Hoef

Veroordeling

Geen ZS.     / 3 ton zoek

1953-1956



St-Nicolaasga

H. Y. Wiarda

Was tijdelijk

RZS. 1946   / Sluiting fabriek 1956






















*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst