#Fr.b/2020-10-09

voorgaande

versie-7.0

1926

25 Jr. Jubileum CZ. Luinjeberd

Uit: Officieel Orgaan FNZ. 1926 nr 32

1926

25 Jr. Jubileum zuivelfabriek - ook  Directeur  Visser

Uit: Nieuwsblad v. Friesland 1926-08-06

  1962 Fusie Luinjeberd, Haskerhorne en Oudeschoot - fusienaam werd De Takomst

 ▼Gegevens  /  LC Toen en NU 1979 / GSV-adres  / Foto’s NU 2019  / lijst-Nu en GSV.

 Coöp Zuivelfabriek  Luinjeberd ca. 1912                                                               Bron: friesfotoarchief- nr 6746

Bron: 25 jr. Luinjeberd Officieel Orgaan 1926

 Luinjeberd  gegevens 1901 - 1963

Luinjeberd  C.Z. 1901 -1963

Luinjeberd - 1/2

volgende pagina

 Knipsels CZ. Luinjeberd

 1926: 25 jr jubileum - zie ook pdf-bestanden aan begin pagina

 Gegevens


▲  Gegevens


Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

5.628.149

H. L. Siebenga

K. J. Visser1918

FNZ jr.-verslag

5.485.375

H. L. Siebenga

K. J. Visser1923

FNZ jr.-verslag

6.391.576

H. L. Siebenga

K. J. Visser1945

FNZ jr.-verslag

4.427.518

P. Th. Pijlman

D. Knip1950

FNZ jr.-verslag

8.126.957

E. Wuite

D. Knip

b., k., mp. en ca.

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen
1901-1904


Kn 1904-07-30

Noordwolde (Gr.)

G. v.d. Weide1904-1936

Kn 1904-08-30

Kn 1936-03-28

Marssum

K. J. Visser


Kn 1936-01-08 25 jr. dir.

1936-1954

Kn 1936-03-28

Kn 1954-11-30

Terschelling

D. Knip

Overleden 52 jr.


1955-1963

Kn-1955-03-16

Sluiting 1963

Luinjeberd ass.

R. Dijkstra

Te Takomst ?

Geen ZS,*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst