#Fr.b/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Haulerwijk (Boven)  P/ C.Z. Eendracht 1897 -1907 *

 Kaart J. Kuyper 1865 Oost Stellingerwerf en Opsterland

Zie ook “100 jaar zuivelindustrie in Oosterwolde” blz. 146 >

Haulerwijk

1905

   De Eendracht 1897 - 1907

*Er zijn in Haulerwijk twee zuivelfabriekjes geweest - met drie eigenaren. Meer in  gedenkboek 100 jr ZOH (of  integrale tekst bij CZ Waskemeer)


Uit knipsels op deze pagina blijkt dat er januarie 1895 al een poging was voor de bouw van een coöperatieve boterfabriek, welke niet is gelukt. [1]

De eerste handkracht boterfabriek die er in (Beneden) Haulerwijk kwam was van  ‘herbergier-boer-bijenhouder;  O. Offringa, deze bouwde een nieuw boterfabriekje, welke april 1897 van start ging [2] ...

 Zie kaartje uit 1865

 [6]

Vervolg ‘samenvatting’ knipsels:

Naast dit particuliere handkrachtfabriekje werd er in 1897 ook de aanzet gegeven voor een coöperatief boterfabriekje. We lezen in knipsels dat er plannen waren om ‘naast de sedert april opgerichtte boterabriek een tweede coöperatie te doen verrijzen’. Deze moest in het midden van het dorp komen.

Het kost waarschijnlijk wat moeite, maar in december 1897 is het zover, er is een directeur benoemd - G. Vos uit het Drentse Een - en de bedragen van een aanbestedingen. Het laagste bedrag, 2424 gulden van de vier inschrijvers, was nog boven de begroting.......

Bovenstaande foto van Coöp. Boterfabriek De eendracht                   Bron: www.Haulerwijk.com.......

De tekst zou eigenlijk moeten zijn: dat de coöperatieve vereniging De Eendracht in 1908 werd ontbonden en de fabriek werd verkocht. De melk  ging, voor het grootste deel, naar coöp. boterfabriek Hoop op Zegen. (Deze was in 1902 opgerichte, en bestond dus al enkele jaren)

Vervolg ‘samenvatting’ knipsels:

Advertenties van aanbesteding en de bouw voorgang heb ik niet gevonden

Wel aandacht voor de de problemen van goed water.[Vier knipsels]

Over de ‘Vooruitgang’ in Haulerwijk gaan de twee knipsels, de wegverbetering gaf de mogelijkheid om de melk verder weg te brengen en werd de voornaamste oorzaak van fusies en opheffingen van de handkrachtfabriekjes. ......

Vervolg ‘samenvatting’ knipsels:

Tot heden niets gevonden over opening - merk op dat niet alle couranten zijn geplaats op het digitale courante systeem -  ......

   Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl

  1902-01-21 Statuten CZ. Hoop op Zegen

 Coöperatieve boterfabriek Hoop op Zegen 1902-1969

Zie verder bij Waskemeer
   Handkracht boterfabriekje ‘De Eendracht’ ca. 1904                                              Via http://www.historische-ver.haulerwijk.com/lezing-geschiedenis/

 Voorjaar 2019 voormalige locatie zuivelfabriek  Haulerwijk                                                                                           foto’s Hendrik S. De Vries

   Adres: Leeksterweg 4 Haulerwijk

 ▼Gegevens / LC Toen en NU 1983 / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /  lijst-NU en GSV