#Fr.b/2020-10-05

voorgaande

versie-7.0

  Coöp. Zuivelfabriek Irnsum Ca. 1912                                                                                                    Bron: FriesFotoarchief  nr. 6761  (2009)

Zie ook link: www.irnsum.nl/.../Zuivelfabriek      en

Personeelsfoto zuivelfabriek                                               Bron: http://www.irnsum.nl/category/gebouwen/

By Symen27/07/2014GebouwenOne Comment

0   

In 1913 of 1914 is deze groepsfoto gemaakt van het personeel van de zuivelfabriek. De foto was bewaard door een dochter van een van de afgebeelde mannen. Dat was Albert Postma, de 5e persoon van links op middelste rij. Hij was in 1894 geboren te Beetsterzwaag en werkte hier korte tijd (tot maart 1914, toen hij in militaire dienst moest) als plaatsvervangend machinist. Bij zijn vertrek kreeg hij een getuigschrift van de directeur. Dat was E. Kuiper, helemaal rechts op de foto, met voor hem zijn zoontje.


Na zijn diensttijd als mecaniciën op een torpedoboot (en na de Eerste Wereldoorlog) kreeg Postma in 1918 een aanstelling als machinist bij de ‘Electrische Centrale’ in Emmen. Daarbij kwam de aanbevelingsbrief van directeur Kuiper goed van pas. Maar in Irnsum was die inmiddels opgevolgd door Eeltje Banning, die fabrieksdirecteur bleef tot de sluiting in 1938.

volgende pagina volgende pagina

L

Blz. 2

Blz. 4

 ▼Gegevens / LC Toen en NU 1983 / GSV adres  / Foto’s NU 2019  /  lijst-NU en GSV

  Irnsum krijgt electrisch licht  oude versies / beiden in nw venster

 gegevens Irnsum  CZ. Irnsum  1888 - 1938

Irnsum  C.Z. Irnsum 1888 - 1938

Irnsum - 1/4

 Zie meer over de eerste directeur op pagina Hylkema

 Knipsels  zuivelfabriek Irnsum  1888-1938

Hijlkema word ook geschreven als Hylkema en komt in deze site daarom ook beiden voor ! zoek op binnen de site daarom op “Hylkema” en “Hijlkema”

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

3.831.451

K. Hylkema

S. Nijholt1918

FNZ jr.-verslag

3.738.155

M. Tj. Miedema

D. Twijnstra ??


Andere dir. ivm. mobilisatie ??

1923

FNZ jr.-verslag

4.277.376

D. L. Van Es

E. Banning


1913 25 jr bestaanHist. Overzicht kn. 1938-05-09
ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen

1888-1898

Kn 1938-05-09

Kn 1938-05-09

Leeuwarden  MI.

H. B. Hijlkema

Zuivelcons. Gld.

Geen ZS.

1898-1902

Kn 1898-05-28

Kn 1938-05-09

Hellum  dir.

J. Fennema


1e ZS.

1902-1908

Kn 1938-05-09

Kn 1938-05-09

Hoogersmilde Dr.

S. Haisma

Later Frico dir.

Geen ZS

1908-1911

Kn 1908-06-20

Kn 1938-05-09

Wirdum

S. Nijholt

Leeuw. Frico

RZS. 1907

1911-1914

Kn 1939-03-17

Kn 1938-05-09

Steggerda

E. Kuiper

1938 oldeboorn

Geen ZS. / kn 1939-03-17 25 jr. dir.

1914-1938

Kn 1914-01-17

Kn 1938-02-21

Wijnjeterp dir.

E. Banning

???

Geen ZS. / Ontslag ivm vetg. fouten

1938

Kn 1938-04-13J. Kraayer


Tijdelijke dir.
*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst

Gevonden volontairs / assistenten naar elders

1892-07-06 Dronrijp drietal voor dir o.a. volontair P Statema* Irnsum

1893-12-30 Weidum J. Feikema uit Irnsum - was volontair

1894-03-26 Kolderveen H. Schurer uit Irnsum - was volontair

1898-05-17 Zuidveen J vd Wal uit Irnsum werd dir handkr in Zuidveen

1908-05-15 Dronrijp benoeming nw dir S Haisma uit Irnsum.

1913-12-13 Oldeboorn 6-tal voor dir. Oa. Kuiper uit Irnsum.

1918-02-21 Achterveld Juliana nw dir J. Veltman te Irnsum.

1919-03-22 Harkstede drietal oa. E de Vries Irnsum


   * dik en onderstreept  zuivelcarriére in in Friesland of elders

Concentratie met CZ “Lege Geaën” Sijbrandaburen (1937 4.196.644 Kg. Melk 48 leden)

Vertrek dir. E. Kuiper naar Oldeboorn

Nieuwe directeur E. Banning, was dir. in Wijnjeterp

 1e directeur -1888-1898 - H. B. Hylkema overleden 77 jr.

 Eind januari 1838 grote problemen tussen bestuur en (deel ? ) leden tegen met directeur

Eerste bericht over conflict - was landelijk nieuws - allen deze geplaatst

1938-02-07 commentaar op voorgaande in Alg. Zuivelblad (VVZM = part.)

1938-02-03 Commentaar op gebeuren door FNZ (vereniging van Coöp. zuivelfabrieken)

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina