#Fr.b/2020-10-05

voorgaande

versie-7.0

Merk op dat de inventarislijst, met name de kaasmakerij en het ketelhuis, moderner zijn dan machines getoond op de foto’s (zie knipsel uit 1956, waar in gesproken wordt over een verbouwing)

Meer over deze fusie, van Concordia (Koudum-Hemelum) met ‘DGV’ (Workum) op

Pagina’s De Goede verwachting

 1965-08-09 Dir. G. Breemer 25 jr. jubileum

 Mrt. 1965:  fusie CZ. Hemelum (15 mln.) met CZ. Koudum (15 mln.) - Nw. naam werd ‘Concordia

 1968-09-28 Fusieplannen ‘Concordia’ (Hemelum-Koudum) met De Goede Verwachting (Workum)Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

voorgaande pagina

Hemelum C.Z. Hemelum 1896 - 1970

voorgaande

 1999 LC terugblik op CZ. Hemerum

 GSV adres:   Buorne 31 Hemelum

 Hemelum voormalige zuivelfabriek juli 2016 - via Google Street View (GSV)  

 Voorjaar 2015 voormalige zuivelfabriek Hemelum - nu zeilschool                                                                        foto’s via www

Via:    http://groepsaccommodatiedemorra.nl/      (Buorren 31, 8584 VC Hemelum)

Hemelum - 2/2

 Voorjaar 2019 voormalige zuivelfabriek en directeurswoning Hemelum                                                                       foto’s Hendrik S. De Vries