#Fr.b/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Heeg C.Z. Hoop op Zegen 1901 - 1995

Coöp. Zuivelfabriek Hoop op Zegen Heeg                                                                                                                   Bron: gedenkboekje 75 jr De Goede Verwachting  Workum

voorgaande volgende pagina

Heeg Coöp. - 2/3

Meer over deze fusie bij De Goede Verwachting (Workum)

en Twee Provincien (Gerkesklooster)


Ook ook op plaats Workum en Gerkeskloosterfusieknipsels’

  Zie ook bij De Goede Verwachting Workum

  CZ. Uitwellingerga deed niet mee - zie daar


 1964-09-15 Hoop op Zegen Heeg treed toe bij De Goede Verwachtin Workum

  Zie vervolg bij De Goede Verwachting Workum

 1994 bericht van sluiting  coöp. zuivelfabriek Heeg

Merk op: dat 1994-08-18 bekend werd dat De Goede Verwachting zou fuseren met De Twee Provincien (Gerkesklooster) Heeg-C locatie voormalige zuivelfabriek, nu woonwijkje ‘t Fabryk. Nog over directeurswoning   - via Google Street View (GSV)  juni 2018

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina voorgaande pagina  GSV adres    It Fabryk 20 Heeg    (nu woonwijkje van ca. 30 woningen)