voorgaande

#St/2020-08-18

versie-x6

Zuivelhistorienederland.nl

Oude site’ naar Frieslandbouwmuseum’ ?

▼ NAAR ZOEKWOORDENLIJST   (SITEMAP)                                    gebruik Browser zoekhulp ‘Ctrl’+‘f ‘  A

/ Algemeen-Zuivelblad-VVZM-teksten-lijst  / Algemene-zuivelhistorie-onderwerplijst / #Ament-persoon / Amersfoort-#Amersfortia pagina / #Amilko-pagina / Andi pagina  /B

/ Bedrijfschap-zuivel / Beemster pagina-1 / Beetstra-persoon afscheid /  België pagina / België MAP / Bodegraven pagina / Boekel Piet Cz. pagina. / Boekelmethode in pdf  /  #Boeken-lijst  / Boek ‘Erf en Werels’ Wiersma 1958 / Boek ‘Boter in de Kempen‘ 2011 / Boek zuivel in de Achterhoek 2012 /  Boek in de melk te brokkelen 2019 /  Boerenkaas-2-Zuid-Holland-afzet pdf / Boerenkaas MAP / Botercontrole boek-Knapp-1927-dl. / #Boterberg naar-superheffing-1 1945-1984-MAP / Boterberg naar-superheffing-2 1984-1999-MAP  / Boterkwestie in MAP Rinkes Borger / Botercontrolestations nwC

/ #Campina pagina / #Campina DMV-Campina MAP  / #CCF pagina / #ccFriesland pagina  / Centrifuge pagina nw. / CMC-pagina>> / #CMC-Melkunie-Holland MAP / #Coberco-pagina  / Coberco-MAP /  #Comego-pagina / Commissie-Pasma 187p pdf / Controlestations boter- en kaas pagina / Coöperatie-Particulier teksten lijst  / Coöperatie-knipselmap-I en -II / Couranten-hoofdkeuzelijst / #Coveh pagina /  Crisisjaren-30-MAP / #Croesen-pagina  / Croessen proefschrift-1932  / Meester Crone persoon / Cunera-groep pagina /D

/ #DBvCZ pagina /  De #Goede Verwachting (Workum) / De #Takomst (Wolvega) / De #Terpen (Wommels) De #Twee Provincien (Gerkesklooster)  / DGZB MAP / Drents-Groninger Zuivelbond pagina / #DGZB pagina /  #Dekker-boek / #DMV-Campina MAP /#DOC-Hoogeveen-boek / #DOMO-pagina / 25 jr. D.O.M.O. Domo pdf. / De-Goede-Verwachting Workum  / De-Maatschap-Dronrijp / De-Takomst-Wolvega /E

/ Eriks-K.  persoon overleden /F

/ #FBvCZ pagina / #FrieslandCampina pagina  / #R-FC-MAP /  Friesland Dairy Foods pagina  / #FDF MAP / Friesland-Frico-Domo pagina / #FFD MAP /  #Foto’s  #Fotos  #Fotolijst /  #Frico pagina /  FNZ. pagina nw.  / FNZ Officieel Orgaan teksten lijst / FBvCZ jaarlijkse Kaaskeuringen MAP /  G

 / Gouda kaashandel De Vreugd pagina / #GBvCZ pagina /  #Gedenkboeken-keuze lijst / Geluk A.J.-Boek / Gedenkboek CZ. Lutjewinkel 25 Jr Jan Mens 19412 pdf-versie / Gegevens-keuzelijst / #Gorredijk en Omstreken> pagina /  #GOZ pagina / Grafieken-startpagina  / Groningen Ommelanden Staking 1953 MAP / Groninger-Zuivelbond-1900-1924 MAP-1 / Groninger-Zuivelbond-1924-1962 MAP-2  /H

/ Haker D. J. personen pensioen / Haker Jacob personen / Handkracht Boterfabriekjes pagina nw. / Havelte besprekingen 1971 pagina / Heruitgaven-lange-teksten lijst / Herwen en Aerdt pagina-1 /I

/ #Isolacta pagina /  J

/ #Jaarverslagen-enkele voorbeelden - keuzelijst /K

/ Kaascontrolestation N-H MAP / Kaaskwesties-MAP  / Kaf-en-Koren-landbouwrubriek-LC 1985-2003 MAP  /  Keuzelijst Boeken / Keuzelijst Couranten / Keuzelijst foto’s / Keuzelijst gegevens / Keuzelijst grafieken  / Keuzelijst Kaas / Keuzelijst MAPPEN / Keuzelijst teksten / Kaascontrolestation-Friesland pagina  /  Kaascontrolestation-NH-pagina /  / Het-Kaasmerk MAP /  Knapp-botercontrole pdf / #KNM (Sneek) paginaL

/ #Lankveld-Boek / Lankhorst pagina / Leeuwarder-Courant-De-Veemarkt Kaf en Koren MAP / Lijempf -pagina / #Lijempf MAP  /  Lijst hoofdlijst teksten / Limburgs Systeem pagina nw. / Limburg 1880-1927 MAP /  M

/ MAPPEN keuzelijst / #margarine nw. / #Mei-Inoar-Ien pagina /  #Melco pagina / Melkprijsvergelijking ‘Boerderij’ /  #Melkprijsvergelijking lijst / Melktank-RMO-Pagina  / Melktank-RMO-MAP  / #Melkquotum gegevens / Melkunie-Holland pagina / Mesdag J persoon overleden / Mestoverschot gegevens / Mestoverschot MAP /N

/ Nestle-Fr / Nizo pagina / Noord-Nederland-pagina  /  #Novac-pagina / Nutricia-pagina / NZO nw /O

/ Officieel-Orgaan-FNZ-Teksten Lijst /  Oosterzee pagina  / #Ormet pagina /P

/ Pasma-Commissie 1879 pdf / #Personenlijst - inhoud-MAP   /  #Personen  MAP / #Productschap-zuivel pagina /  MAP-met veel-PZR

/ Rinkes Borger-MAP / RMO-Melktank pagina / RMO-Melktank MAP / #Royal FrieslandCampina pagina /  R-FC MAP / Runderhorzel-MAP / Runderhorzelbestrijding-MAP / Rundvee gegevens / Rundvee fok- en controlever, dierziektebestrijding enz. MAP /S

/ Scheij Zuivelconsulent N-H pagina / Scheij dr. MAP /  Sluis Wouter pagina / Willem-Stegenga-landbouwredacteur LC pagina / Jidert-Sudema-LC pagina / #Superheffing gegevens / #Boterberg naar-superheffing-1 1945-1984-MAP  /  Boterberg naar-superheffing-2 1984-1999-MAPT

De Takomst (Wolvega) pagina / Techniek-lijst  /  Teksten-hoofdkeuzelijst  /  De Terpen (Wommels) pagina  / Tweedewereldoorlog knipselMAP / Tolbert pagina / De Twee Provincien pagina /UV

/ #Vecolac pagina /  #Veluwe pagina / #Veemarkt-landbouwrubriek-LC 1950-1985 MAP / VVZM pagina /  VVZM-Algemeen Zuivelblad teksten lijst /W

/ Waddinxveen-1871 pagina / #Warga pagina / #Wessanen pagina nw. / Wieringerwaard pagina / de-Wit / Willemsens boek /  WO-II aantekening MAP  / #Woerden zuivel in Woerden MAP / Wouter Sluis pagina / Wouter Sluis MAP /  Wouter Sluis gedenkboek 1931 /   Z

/ Zeeland zuivelindustrie mappenlijst / Zelfkazers MAP / Zuidoosthoek pagina / #ZOH pagina / Jildert-Zuidema (Sudema) Landbouwredacteur LC pagina / Zuid-Holland-Boerenkaas-MAP / Zuivelconsulent Overijssel pagina /  Zuivelcoöperatie in Nederland  (Boek A.J. Geluk) / Zuiveltechniek lijst / Zuivelzicht-teksten-lijst / Zwagerman Zuivelconsulent Zeeland MAP / Zwagerman 25 jr zuivelconsulent pagina / Zuivelschool I en II /


Versie 2020-08-22

ZOEKWOORDENLIJST SITEMAP     © Gegevens voor privé gebruik   


Waarom deze website en wat kan de bezoeker verwachten?


De eerste vraag is mogelijk het gemakkelijk te beantwoorden als ik vertel dat het kleine jongetje op de rechter foto, de maker is van deze site. De foto waar ik samen met mijn broertje op sta is in 1946 genomen bij Coöp. zuivelfabriek Bamestra in Midden-Beemster. Ook de andere fotos er onder hebben iets te maken met mijn jeugd...Ik woonden tot midden jaren 60 op de fabriek, mijn vader was namelijk kaasmaker / directeur..........Jeugdsentiment dus!!!


Nu de tweede vraag, wat kan de bezoeker verwachten? Als ik het dat in willekeurige volgorde probeer te beantwoord het volgende;

een site met een Link-lijst’ naar sites - of delen van sites - die aandacht besteden aan de geschiedenis en/of  historie  van de oude stads- en dorpszuivelfabiek - (is nooit geplaatst!)


deze site is vooral ook een plaats om oudere - openbare - teksten, die interessant zijn voor de Nederlandse zuivelhistorie, opnieuw te publiceren. Dit geschiedt door de oorspronkelijke teksten in te scannen, m.b.v. een OCR. programma en om te zetten naar een  - goed printbare - pdf-bestand.  De lijsten met ‘teksten’  - ze bevatten soms ook foto’s en tabellen - is nog in opbouw, in de toekomst worden deze  mogelijk aangevuld met een  zoeksysteem.

(Deze teksten zijn nu nog te vinden onder de knop Teksten)


Ook bij ‘Teksten’ een boeken-lijst met resent en eerder uitgekomen - Nederlandstalige - boeken  en publikaties over ons onderwerp. In de opstartperiode nog erg veel  oude titels, die naar ik meen nog steeds extra aandacht mogen hebben. (Ben hier vijf jaar geleden mee gestopt)

Het wordt naar ik hoop een site met een volledige! ‘Plaatsnaam-lijst’  per provincie ingedeeld.

Uitgangspunt is ‘Lijst De Wit’, aangevuld met Zuiveljaarboek gegevens.


    Met hierbij een oproep: aanvullingen en correkties op de lijst aan mij door te geven!

  

   ‘Lijst De Wit’ is nl. lang niet kompleet en inmiddels gedateerd - 1995;     


Ook een site waarin plaats is voor knipsels uit de krant, personeels- of weekblad ed., over Uzelf of een familielid, naar aanleiding  van het afscheid of jubileum van of op één van Nederlands zuivelfabrieken.


Een ‘bewaarplaats’ van ‘oude’web-sites, die door mij als zg. Off-line HTML op mijn server gezet kunnen worden. (Alle sites die mij bekend zijn, maar ook  die ik aangeboden krijg, wil ik - uiteraard als dit technisch mogelijk is - bewaren. Indien in de toekomst de site - om wat voor reden ook - niet meer in de lucht is deze opnieuw op het internet te plaatsen.

Het komt n.l. regelmatig  voor dat een eerder bekeken site niet meer te vinden  is omdat de persoon, de historische vereniging od. andere prioriteiten heeft en het oude zuivelverhaal van het  net heeft gehaald!  

    (dit ‘herplaatsen’zal zoveel mogelijk in overleg met de oorspronkelijke maker geschieden!)   

   Een paar opmerkingen wat deze  site NIET is of zal worden:


Niet een doorgeefluik van reclame, links die reclame bevatten of genereren - zg. pop-up’s komen er niet op of  worden na constatering verwijderd.

De maker van deze site heeft geen enkele relatie met de huidige zuivelindustrie en dat moet om praktische reden ook maar zo blijven!


Deze site zal ook niet een dienst kunnen worden die voor anderen web sites maakt, hoe graag ik dat ook zou willen, hiervoor ontbreekt mij de tijd, kennis en  (zuivel)-achtergrond.


Verwacht ook in de toekomst geen ‘gelikte’ uitgebreide site van de complete historie en geschiedenis van de zuivelindustrie van Nederland.

De naam zuivelhistorienederland.nl suggereert heel wat, maar is - jammer genoeg -  voor één persoon niet te realiseren.


De reden dat ik ondanks bovenstaande toch met zuivelhistorienederland.nl uitkom is:

  a) het mij stoorde dat er nog niet zo iets was

  b) het een mogelijkheid is om mijn ‘verzameling’ te tonen,

  c) omdat het maken van een website gewoon hartstikke leuk is!

  d) deze goed aansluit bij de - niet meer zelfstandig bestaande - site. www.zuivelhistoriedrenthe.nl


Vooral dat laatste punt is belangrijk geweest, er waren nog zoveel foto’s en teksten  ongebruikt gebleven, na het  maken van zuivelhistoriedrenthe, dat zuivelhistorienederland.nl bijna een vanzelfsprekend iets werd!....                                                              

Voor wie is deze site bedoeld?

Er zijn in Nederland meer dan 1500 zuivelfabrieken(jes) geweest. In die 1500 fabrieken hebben duizenden mensen gewerkt of hebben er iets mee te maken gehad. Boeren. Melkrijders, Botermakers, Melkboeren, Kaasmakers, Melkontvangers, Directeuren, Bestuursleden ......enz. enz.

In ieder dorp en stad, waar een zuivelfabriek stond - of nog staat !-  moeten dus nog vele personen zijn met herinneringen aan de zuivelfabriek, boterfabriek, melkfabriek, roomfabriek  - of hoe dat gebouw met die hoge schoorsteen ook werd genoemd.

 

Sommigen van deze ‘zuivel-mensen’ willen misschien nog net iets meer weten over de algemene zuivelhistorie, met - als dat zou kunnen - een publikatie op het internet!   Er zijn naar ik vermoed genoeg herinneringen over de fabriek die opgeschreven moeten worden!


Ook zijn  er mogelijk Historische Verenigingen die ‘onderzoek’ doen - of  nog willen doen - naar ‘De Zuivelfabriek’.  Voor deze twee groepen - en andere geïnteresseerden - is deze site bedoeld.

Het bevat veel ‘basis’-informatie die nog niet eerder op internet te vinden was.

Toelichting in 2008 stond bij www.zuivelhistorienederland.nl

  Geen frame - ga naar  - www.zuivelhistorienederland.nl/oude-site.html

Toelichting op het waarom van deze site.  (2015)

Zo op het eerste gezicht lijkt www.zuivelfabrieken.nl heel erg op mijn eerdere site www.zuivelhistorienederland.nl, het was en is nog steeds een ‘ouderwetse’ html struktuur, die redelijk functioneerd op een ‘normale’ PC’s, en de algemeen gebruikte browsers.


Misschien komt de vraag bij U op waarom deze site dan toch een nieuwe naam heeft en niet is verbeterd en gewoon weer geplaatst onder de oude, op het internet goed te vinden URL. www.zuivelhistorinederland.nl?

Het antwoord zit in de vraag; ‘goed te vinden’. Naar mijn mening was internet na acht jaar volledig vervuild met teksten en afbeeldingen, afkomstig van zuivelhistorienederland.nl.


Bij de nieuwe naam heb ik de mogelijkheid om dit te voorkomen door o.a. wat ‘voorzichtiger’ om te springen met toestaan van gegevens verzamelen door zoekmachines. Op dit moment geld voor de gehele site een z.g. ‘no-index’, wat betekend dat er door zoekmachines geen indexering plaats mag vinden.

Ik ga er maar van uit dat geïnteresseerden, wel terecht zullen komen op deze site e.v. met hulp van een rechtstreekse doorverwijzing die is geplaatst op www.zuivelhistorienederland.nl!


Hoe gaat het nu verder

Mijn werkzaamheden zullen de komende tijd voornamelijk bestaan uit ‘onderdelen’ van de oude site over te brengen naar www.zuivelfabrieken.nl. Dat is voor mij ook het geschikte moment om alle digitale ‘knipsels’ en foto’s nog beter te organiseren (mbv. ACDSee17). Ook moet de benaming van de geplaatste pdf’s wat universeler / toegankelijker worden gemaakt, dit ook gezien het gebruik van een nieuw - eigen - zoeksysteem en.............niet onbelangrijk, ivm. met steeds slechter wordende ogen, moet het gebruikte lettertype groter - ik denk hier aan minimaal 14, in plaats van de nu gebruikte 10 en 12)


Om het eindresultaat van dit ‘zuivelproject’ niet geheel verloren te laten gaan bij eventuele beëindiging, is mijn huidige streven, om deze versie, in zijn geheel (inclusief oorspronkelijke knipsels), ook als een werkende offline versie - op USB - beschikbaar te hebben. Dat betekend concreet dat ‘zuivelfabrieken’ ook moet functioneren op mijn verouderde (XP) PC op zolder, zonder internet aansluiting.......


Waarom?... en voor wie?  

  a) Een site maken vindt ik gewoon leuk, het onderwerp is inmiddels bijzaak.

  b) In eerste instantie dus voor mij zelf....geïnteresseerden mogen meekijken!


Naar TOP

 Toelichting na het verwijderen van www.zuivelhistorienederland..nl en het opzetten van www.zuivelfabrieken.nl

 Eerste toelichting bij www.zuivelhistoriedrenthe.nl (2005) / www.zuivelhistorienederland.nl (2007)

U bevindt zich is op de oude startpagina van www.zuivelfabrieken.nl


Na vijf jaar was het weer tijd om de site te vernieuwen, echter....had ik daar nog zin in ?...NEE

Begonnen in 2006 met www.zuivelhistoriedrenthe.nl, drie jaar later met www.zuivelhistorienederland.nl en in 2010 met deze site www.zuivelfabrieken.nl, die in 2015 opnieuw werd aangepast, heb ik voorjaar 2020 het besluit gekomen om er mee te stoppen.....


Omdat echter een groot aantal bezoekers zoekt binnen de ‘provincie Friesland’, heb ik contakt opgenomen met het frieslandlandbouwmuseum in Leeuwarden voor mogelijke overname. Zij krijgen naar ik vermoed wel vaker iets aangeboden...... echter het aanbod van een website, ook al is het 100 % landbouw, is toch iets anders dan een stapel boeken, een schilderij of een oude melkmachine, moeilijk geval dus...


Om te kijken of er voldoende animo is voor een website, voornamelijk gericht op de historie van de Friese - noordelijke ? - zuivelfabrieken heb ik de site zijn oude naam terug gegeven www.zuivelhistorienederland.nl en wat extra aandacht besteed aan zoekmachines (Google e.d.)


‘We’ gaan de komende maanden nog even door, mogelijk komt er vanuit het Landbouwmuseum Friesland nog wat hulp voor meer tekst bij elke plaatselijke fabriek. In afwachting van een ‘echte’ website over de - Friesche? - zuivelindustrie.


   Voor meer gegevens over de geschiedenis van de site zie ▼toelichting

 Druk op één van bovenstaande knoppen of  haal de nieuwe site HIER op.....