#Fr.f/2020-08-05

voorgaande

voorgaande

versie-7.0

Zuivelhistorienederland.nl

Zie ook 100 jaar zuivelindustrie in Oosterwolde”  blz. 153 >

Datum

Gorredijk en Omstreken

1963-04-12

Samenwerking Langezwaag, Tijnje en Terwispel - geen fusie....

1963-09-14

Gorredijk en Omstreken ontstond uit fusie Langezwaag en Terwispel - totaal (20 mln.)

1964-01-25

   Langezwaag sluit - zie ook  bij Langezwaag

1966-02-05

Fusieplan Gorredijk en Omstreken (Terwispel), met Boornbergum en Olterterp

1966-04-08

+ Boornbergum en Olterterp   - Goedkeuring naam werd Mei-Inoár Ien hoofdbedrijf Olterterp
Meiinoár Ien (samen een) totaal 45 mln.

1967-01-05

   Boornbergum sluit - zie ook bij Boornbergum

1967-03-18

 Besprekingen met Donkerbroek - werd geen fusie

1969-11-03

Meionóar Ien in moeilijkheden

1969-12-26

Fusie besprekingen - en fusie - Meionóar-Ien (50) met ZOH  (Oosterwolde) - (100)
Gorredijk en Omstreken 1962 - 1966 / Mei-Inóar Ien G.A. Olterterp 1966 -1969

  Zie verder bij ZOH - of Oosterwolde

 1967-01-05 CZ. Boornbergum stopt midden febr. Productie en stopt in maart

Fusiebesprekingen die geen samenwerking / fusie opleverde, zie bij Donkerbroek

 1966-02-05   Ontstaan Meiinóar Ien uit fusie  Gorredijk en Omstreken (terwispel) met Boornbergum, en Olterterp

 1966-04-08  Gorredijk en Omstreken fusie met Meiinoar Ien Boornbergum en de Hoop Olterterp

Gorredijk en Omstreken / Mei-Inóar Ien

 1963-09-14  Fusie Langezwaag en Terwispel tot Gorredijk en Omstreken

  1964-01-25 Sluiting (melkontvangst) CZ. Langezwaag - melk naar Terwispel

1967-03-18  Fusiebesprekingen geen fusie

 1969-11-13 Meiinóar-Ien in moeilijkheden

 1969-12-26  Meiinóar-Ien fusiebesprekingen en fusie met ZOH (Oosterwolde)

 1963-04-12 samenwerking Langezwaag en Terwispel

Ook gegevens in  MAP Coöp. Concentaties Friesland

   Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl