#Fr.f/2020-08-07

Zuivelhistorienederland.nl

voorgaande

voorgaande

versie-7.0

1e melding

Pag.

Plaats / combinatie - tussen (xx) ingebrachten melk

1e melding

tekenen


1962-03-13

1

Oosterwolde (25) en Elsloo (17)1967-03-16

1

+ Wijnjeterp (8 mln) (ZOH. Ca. 40 mln)1968-05-25

1

+ Waskemeer  (Haulerwijk) (11) (ZOH ca. 50 mln)1968-08-10

1

  100 Mln. melk en veel verbouwingen1969-12-26

1

+ Meiinoar Ien (Olterterp) (20) (ZOH 100 mln)1971-11-05

1

   ZOH uittreden bij  verkooporganisatie Frico1971-12-21

2

  ZOH heeft moeite met machtsverhouding binnen Frico1971-12-30

2

  Vakbonden dringen aan op bemiddeling ZOH Frico1972-01-05

2

  ZOH Boterlevering aan Buisman in plaats van Frico1975-11-13

2

  12 mln. inversteringen na milieuprotest1978-11-16

2

+ Winschoten (> 50 mln) (ZOH. 260 mln) werd pas in 1986 officieel1980-12-13

3

   Veemarkt Over problemen ZOH in CCF bestuur nav. Fusie met Winschoten1983-07-20

3

   Problemen met (NIZO) ultra-filtratie product Frisonne1984-04-10

3

Samenwerking ZOH en Twee Provinciën bij kaasafzet1985-01-08

3

J. Popma en C. Visser  nw. Directie ZOH1985-08-28

3

ZOH geen afdracht superheffing1985-09-03

4

Pogingen om breuk Noord-Nederland en ZOH te herstellen1985-10-12

4

Directeur Douwe Hoitinga met pensioen1986-04-24

4

Zuivelfabriek Winschoten alsnog bij ccFriesland1986-08-30

4

Stegenga in gesprek met directeur Johan Popma1986-12-02

5

Permanente jacht naar vreemde melk1986-12-11

5

Omzet verdubbelen door niet-zuivel1987-07-08

5

ZOH en directeur J. Popma met onmiddelijke ingang uit elkaar1987-07-09

5

Vandaag gesprek over samenwerking Noordelijke Zuivel1987-07-25

5

Melk Juliana - Hasselt (Ov.) naar ZOH / minder melk in 19871988-03-22

5

Voorzitter ZOH. - J. v. Weperen - ccFriesland moet verlies maar uit reserve halen1988-06-25

5

ZOH niet tegen Noordelijke samenwerking met ccFriesland en Noord-Nederland1988-08-09

5

ZOH samenwerking met andere partners voor ultrafiltratie1988-12-31

5

Gesprek met - interum - directeur Douwe Haitinga (oud directeur)1989-04-07

6

‘Vrije’ fabrieken nemen melk van uittredende boeren Friesland Frico-Domo aan1989-09-21

6

Zuivelindustrie rond Oosterwolde bestaat 100 jaar1990-03-27

6

Nog geen akkoord in noordelijke zuivel1991-04-27

6

Noordelijke zuivel komt tot afspraken / en meer onderwerpen1992-10-21

7

ZOH ontvangt minder melk / op zoek naar meer.........zijn geruchten!1993-10-09

7

ZOH en DOC (Hoogeveen) geruchten over fusie gesprekken...........1993-10-17

7

ZOH wil ‘vrij’ blijven1994-03-05

7

+ Assen Acmesa (110 mln.) 11 mrt.1995-06-14

8

Onzekere toekomst fabriek Elsloo1995-12-14

8

ZOH verwerkt melkplas van ca/ 560 mln. KG. melk1997-07-28

8

ZOH samenwerking / fusie met CZ. Staphorst1997-09-09

8

Grote fusie Noord-Nederland met Coberco en ‘Vrije Friese fabrieken’1997-11-19

8

Fusie CZ. Staphorst met ZOH gaat door1997-xx-xx

8

Diagram ZOH  (aanvulling op diagram boek afzender ccFriesland -1996)  1962-03-12

  Zuid Oost Hoek vorming door fusie met Elsloo

  1969-12-26

  ZOH fuseerd met Olterterp Meiinoar Ien

  1967-03-16

  ZOH fuseerd met Wijnjeterp

  1968-05-25

  ZOH fuseerd met Waskemeer

  1968-08-10

  ZOH 100 Mln. Kg. Melk en veel verbouwingen

  1971-11-05

  ZOH uitreden uit verkoopvereniging Frico

Op 28 juni 1971 zegt Frico-deelgenoot ZOH het lidmaatschap op. Dit was een gevoelige aderlating voor Frico. Het zou een langdurig gesteggel worden over het uittregeld. Pas in 1976 wordt hierover overeen-stemming bereikt (Frico 1898 - 2007)

  Zie ook 100 jaar zuivelindustrie in Oosterwolde” - dr. T.H. Oosterwijk 1989

   Knipselpagina CZ Oosterwolde

ZOH  Oosterwolde  1962 - 1997

ZOH - 1/8

volgende pagina

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina