#Fr.f/2020-08-07

voorgaande

voorgaande

versie-7.0

Zuivelhistorienederland.nl

De Maatschap

Ontwikkelingen bij De Maatschap

Sluit 1960-1969

Opmerking

1959-11-14

Samenwerking, Dronrijp, Sexbierum, Marssum en Berlikum (voormalige Lijempf)


Dronrijp †  in 2010

1961-06-03

 Melding van statutenwijziging, nieuw coöp. Vereniging De Maatschap1962-08-10

Sexbierum (7 mln. ) sluit op 1 oktober1962 / verkoop was febr. 1963

Sexbierum


1963-07-03

De Maatschap bedankt voor Frico / eerste  jaarverslag 1962 (50 mln.)1963-09-27

De Maatschap vervangt 11 zuivelfabrieken uit noordwest Friesland - historisch overzicht1965-09-11

De Maatschap gegevens uit jaarverslag 1964 - 50 mln. kg. melk1965-11-10

De Maatschap krijgt subsidie op tankmelken1966-03-26

Marssum sluit melkontvangs in 1966 / hier de adv. voor verkoop

Marssum


1969-11-20

Fusie van De Maatschap met Fresia  / (LMI) en Weidum -  zie ook Dronrijp en Weidum


verder als ‘Fresia  Dronrijp

Bron: Hoe Boeren het Bolwerken blz. [103]


De belangengemeenschap tussen Dronrijp, Marssum en Sexbierum resulteerde, in nauw overleg met de leveranciers van de voormalige Leijmpffabriek te Berlikum, in een fusie De Maatschap, waarbij Sexbierum werd gesloten.

Bron: Hoe Boeren het Bolwerken blz. [136]


Twee andere combinaties Fresia en De Maatschap kwamen eveneens tot een fusie waarbij Weidum zich aansloot...........naam bleef Fresia

De Maatschap (Dronrijp) 1960 - 1969

   De Maatschap is de eerste jaren een ‘samenwerking’, pas in 1962 volgt een fusie

Meer in Boek ‘Hoe Boeren het Bolwerken’    /   MAP ‘De Veemarkt 1950-1985’   /     MAP Concentaties Friesland

 1963-07-13   De Maatschap (Dronrijp) bedankt voor Frico / verslag 1962

 1959-11-14 De Maatschap Eerste begin samenwerking Dronrijp Sexbierum en Marssum en leveranciers Berlicum


 1963-09-27  De Maatschap vervangt elf zuivelfabrieken

 1965-09-11  De Maatschap jaarverslag 1964

 1965-11-10  De maatschap - Dronrijp - subsidie Tankmelken

 1966-03-26  De Maatschap  Marssum verkoop zuivelfabriek, woningen en inventaris

 1969-11-20  De Maatschap (Dronrijp) fuseerd met Fresia en Weidum en gaat verder onder de naam Fresia

 1961-06-03   Statutenwijziging, vorming nieuwe Coöp. Vereniging De Maatschap

 1962-08-10  Coöp. Zuivelfabriek Sexbierum sluit 1 oktober

Veemarkt 1968-02-03            volledige tekst in MAP Veemarkt


.......Bij De Maatschap zijn nu zo’n 40 tanks geïnstalleerd. Aan het proefob­ject doen 41 boeren mee, terwijl er nog een tiental is, dat buiten de proef en de subsidie om een tank op de boerderij heeft of krijgt. De Maat­schap heeft een regeling getroffen, waarbij de fabriek bij ieder die dat wenst en die meer dan 100.000 kg melk (25 melkkoeien) levert, een tank kan plaatsen. De tank blijft het eigendom van de fabriek........

Ook geplaatst in MAP De Veemarkt 1969-11-22

De Maatschap