#11c/2020-10-10

voorgaande

versie-7.0

 Marssum  C.Z. De Eendracht  1897 - 1966           

  1897-02-05 1e Statuten CZ. De Eendracht

  1960 Fusie met De Maatschap

 Gegevens Marssum CZ. De Eendracht 1897-1966

Coöperatieve Stoomzuivelfabriek met directeurswoning te Marssum 1907                                                                                Bron: Boek landbouw in Nederland 1907


Coöperatieve Stoomzuivelfabriek met directeurswoning te Marssum ca. 1938                                                                          Bron: Boek 40 jr. FRICO  - 1938

   Laboratorium en boterkelder CZ. Marssum  ca. 1912

   Bron: mogelijk: Friesch Scheepvaart Museum.............6795 / 6780

 Knipsels CZ De eendracht Marssum 1897-1966

 1928 juni Directeur R. M. Veeman overleden

 1900-03-31 Aanpassen statuten De Eendracht met namen


Zie ook R. M. Veeman op pagina Personen Veeman

 Ook 157 maal in boek “Erf en Wereld’

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina volgende pagina

   ▼ Gegevens  / LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /   lijst-NU en GSV

Marssum - 1/3

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

6,794

P. P. Miedema

R. M. Veeman1918

FNZ jr.-verslag

6,422

W. Hoogterp

R. M. Veeman1923

FNZ jr.-verslag

7,016

H. A. v.d. Meulen

R. M. Veeman1945

FNZ jr.-verslag

5,321

J. L. Hoogland

D. de Boer


1937-08-19 40 Jr jubileum fabriek 2X

1950

FNZ jr.-verslag

9,647

H. H. v.d. Meulen

D. de Boer

b,. k,. mp. en w

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen
1897-1928

Kn 1937-10-21

Kn 1937-10-21

Oudebildtzijl

R. M. Veeman

Overleden  -61 jr.

Geen ZS. Juni 1928 Veeman overl.

1928-1962

Kn 1937-10-21

Pensioen

Marssum Ass.

D. de Boer

Pensioen ?

RZS. 1925 /  ZJB. ‘65 oud-dir.

1962-1966

Kn 1962-08-10

Sluitng  mrt ‘66

Sexbierum

J. J. Waiboer

Opheffing 1966

RZS. 1942 / De Maatschap (Dronrijp ?)*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst