#Fr.a/2020-10-05

voorgaande

versie-7.0

friesland

#Dronrijp 1-3

Dronrijp C.Z. De Volharding >> 1891 - 2010

  Zie ook gedenkboek 60 jaar CZ. Dronrijp 1952 - Dronrijp

  Zie ook gedenkboek 100 jaar CZ. Dronrijp 1992 - Dronrijp met knipsel-aanvulling

  Film omroep Friesland over Zuivelfabriek Dronrijp - ‘It paad werom’ oer suvel - nw venster

  Zie ook gedenkboek 2011 Epiloog 1992 - 2011 nav. sluiting kaasfabriek

Dronrijp ca. 1912                                                                                                                                                                                         Bron: Fries Fotoarchief

  1891 Statuten Coöp. met namen

  Teksten in MAP Concentraties Coöp. Friesland

  >> = 1959 De-Maatschap / 1969 Fresia / 1972 De Takomst  / 1982 Noord-Nederland / 1990 FFD / 1996 FCDF  / 2007 R-FC

volgende pagina

 ▼Gegevens / LC Toen en NU 1983 /  GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /  lijst-NU en GSV

 Gegevens Dronrijp C.Z. De Volharding >> 1891 - 2010

  >> = 1959 De-Maatschap / 1969 Fresia / 1972 De Takomst  / 1982 Noord-Nederland / 1990 FFD / 1996 FCDF  / 2007 R-FC

1936-01-20 CZ. Ried sluit, melk naar Dronrijp

  Zie ook bij CZ. Winsum-fr.

 Knipsels CZ. Dronrijp 1891-2010

  Meerder knipsel over deze fusie geplaats bij Ried

  Als tekst ook in MAP Concentraties Coöp. Friesland

 1936-02-11 Directeur A. K. Rieks met pensioen

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

  De melk werd verdeeld over Dronrijp en Wommels en ???

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

6.234.192

A. Osinga

S. Haisma1918

FNZ jr.-verslag

5.409.317

A. Sinnema

A. K. Rienks1923

FNZ jr.-verslag

5.766.217

J. A Hibma

A. K. Rienks


1916 25 jr / 1931 40 jr

1945

FNZ jr.-verslag

4.558.480

G. F. v.d. Zee

J. Jansma1950

FNZ jr.-verslag

11.202.494

J. F. Heida

J. Jansma

B, k, mi, ca.

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen

1892-1908

Kn 1892-11-10

Boekje 100 jr

Irnsum  start 1888

P. Statema

Niet bekend

Geen ZS. / 1907-04-17 adv nw dir ??

1908-1917

Kn 1908-05-25

Boekje 100 jr

Irnsum

S. Haisma

Niet bekend

Geen ZS.

1917-1936

Kn 1917-06-26

Kn 1936-02-11

Langweer

A. K. Rienks

Pensioen

               febr.1936  met pensioen

1935-1962

Kn 1935-10-28

Kn 1962-05-10

Ried

J. Jansma

Pensioen

RZS 1956 / dir uit Ried na fusie

1962-1972

Boekje 100 jr

Kn 1972-07-22

Opeinde

H. De Boer

Schorsing/ontslag


1972-1980

Boekje 100 jr

Boekje 100 jr

Sijbrandaburen

A. Slotboom

pensioen

RZS 1944

1980-1983

Boekje 100 jr

Boekje 100 jr

was adj.dir.

J W Koek

DOC

Locatie dir.  / Ook B. C Bos

1883-1988

Boekje 100 jr

Boekje 100 jr


J Heida

N-N

??

1988-1993

Boekje 100 jr

Boekje 100 jr

Wommels

S Folkerts

Pensioen

RZS 1956

????-2011
H Bouma


*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst