#11c/2020-10-10

voorgaande

versie-7.0

Sexbierum C.Z. Sexbierum 1888 - 1962

  1888 Statuten met namen

4 Foto’s van  zuivelfabriek Sexbierum, datering onbekend          Bron: mogelijk www.oudtzummarum .nl....

 Zie ook De Maatschap

   MAP Concentraties Coöp. Friesland

  ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

 Gegevens Sexbierum  C.Z. Sexbierum 1888 - 1962

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

 1959 Samenwerking Dronrijp, en Sexbierum in een Maatschap - in  196x omgezet in een fusie

 Zie ook bij De Maatschap

  Zie ook in MAP Concentraties Coöp. Friesland

 LC. serie TOEN en NU CZ. Sexbierum

 Knipsels CZ. Sexbierum 1888-1961


Foto’s stoomketels zuivelfabriek Sexbierum, datering onbekend                                                                                                    Bron: mogelijk www.oudtzummarum .nl....

 1938-04-29  50 Jr. Jubileum CZ. Sexbierum


 Sexbierum voorjaar 2019 blik op locatie voormalige zuivelfabriek                                                                             foto’s Hendrik S de Vries

 Google Street View voormalige locatie zuivelfabriek Sexbierum        

  GSV adres:   Sexbierum  Frjentsjerterein 3                 foto locatie

Sexbierum straatbeeld jaren 20/30                                                       Bron: LC. 1983-05-14

Sexbierum

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

2.545.211

J. Nammensma

J. Dijkstra1918

FNZ jr.-verslag

2.206.699

L. J. Blanksma

J. Dijkstra1923

FNZ jr.-verslag

1.984.288

L. J. Blanksma

J. Dijkstra1945

FNZ jr.-verslag

1.541.695

N. Nammensma

S. Huitema1950

FNZ jr.-verslag

5.257.169

N. Nammensma

J. J. Waiboer

b., k. en mi.

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen

1897-1899

Kn 1897-04-12

Kn 1899-02-28

Roden Dr.

T. Postma

Scharnegoutum

Geen ZS.

1899-19xx

Niet gevinden

Niet gevinden

Onbekend

J. R. Dijkstra

Onbekend

 Geen ZS. / Uit kn 1938-04-29 - 50 jr.

1909-1929

Niet gevinden

Kn 1929-05-17

Onbekend

J. Dijkstra

Bartlehiem

RZS. 1921 / 1909 is FNZ

1930-04-08


Fusie net Harlingen Kn  1930-04-08

1930-1933

Kn  1930-04-08

Kn 1933-05-13

Harlingen dir.

P. Braunius

Utrecht

1933-1940

Kn 1933-07-31

Kn 1940-07-30

Hemelum ass.

H. de Jong

Akkerwoude

1938-04-29 - 50 jr. Jubileum / Feest

1940-194x

Kn 1940-08-30

Niet gevonden

Opmeer ass.

B. de Vries

Onbekend

Geen ZS.

1945-1947

Niet gevonden

Kn 1947-04-05

Onbekend

S. Huitema

Oosthem

   1945 uit FNZ Jr. Verslag 1 jan 1946

1947-1949

Kn 1947-05-21

Kn 1949-01-18

Bergum ass.

J. Tuinstra

Rogat Dr.

RZS. 1942 /

1949-1962

Kn 1949-02-28

Sluiting 1962

Leeuwarden

J. J. Waiboer

Marssum

RZS. 1942 / De MaatschapBericht van sluiting kn 1962-08-10
*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst