#Fr.f/2020-08-07

Zuivelhistorienederland.nl

voorgaande

voorgaande

versie-7.0

 De Takomst Wolvega 1962 - 1982

Jaar

Pag.

Plaats / combinatie

Sluiting


1962-05-03

1

Fusie Luinjeberd / Haskerhorne / Oudeschoot - naam wordt De Takomst1963-08-28

1

+ Wolvega  sluit zich aan bij De Takomst - Wolvega wordt ook hoofdvestiging

1990

stopt productie

1963-12-04


   Sluiting Haskerhorne dec - zie bij Haskerhorne

1963


1963-12-04


   Sluiting Oudeschoot dec - zie bij Oudeschoot

1963


1965-09-22

1

+ Akmarijp (10 mln.) fuseert met De Takomst

1968


1966-01-07

1

+ Jubbega (15 mln.) fuseert met De Takomst

1968


1966-02-24

1

+ Bontebok (10 mln.)  / nog tijdje melkontvangst, in 1968 stopt ook dat, daarna verkoop

1968

Op kaart 1968

1969-01-28

1

+ St. Nicolaasga (23 mln.) Iendracht  / in 1954 ontstaan uit fusie met Langweer

2000


1969-11-05

2

+ Tijnje (10 mln.) fuseert met De Takomst      

1971

Op kaart 1968

1969-12-12

2

+ De Terpen (55 mln.) fusie met De Takomst - (Fabrieken Wommels en Scharnegoutum )

1971


1971-10-13

2

   Fresia doet voorstel om alle Frico-deelgenoten samen te voegen1972-06-09

2

+ Fresia (150 mln)  fusie met De Takomst (200) - Marrum dicht 19781972-11-04

2

+ Sijbrandaburen (15) naar De Takomst (250)

1974


1972-11-22


   Verkoop Scharnegoutum - zie Scharnegoutum1973-01-19

2

   Opvolging Directeur Cees vd. Ploeg door Woud Kranenburg1973-11-21

3

+ Oldeberkoop (16) kaart=1977 fuseerd met De Takomst

1977


1974-10-19

3

   Sluiting zuivelfabriek Haskerhorne - verkocht voor waserij

1974


1974-09-28

4

+ Formerum - (Terschelling) fuseerd met De Takomst1976-05-06

4

+ Ameland - zie verder bij Ameland

1976

> Melkleiding

1976-06-16

4

+ Ee    

1977


1977-04-09

4

+ Steggerda (36)

1979


1978-09-13

4

Besprekingen Frico-deelgenoten met Domo - Beilen1982-12-18

4

Fusie Frico fabieken / deelgenoten  - ook Domo - tot Noord-Nederland  Gaat in 1982 op in Noord-Nederland

Ontstaan en groei De Takomst vanaf 1962

 1966-02-24 CZ. Bontebok (10) fuseert met De Takomst (90)

1965-09-22  Akmarijp (10) fuseerd met  De Takomst (70)

  1963-08-28  De Takomst toetreden van Wolvega


 1962-05-03   De Takomst ontstond uit fusie Haskerhorne, Luinjeberd en Oudeschoot


 1966-01-27  Jubbega fuseerd met  De Takomst - Bontebok nog niet!

 1969-01-28  St-Nicolaasga fuseerd met  De Takomst

De Takomst - 1/4

   Map Noord-Nederland

volgende pagina

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

Meer in Boek ‘Hoe Boeren het Bolwerken’ / MAP ‘De Veemarkt 1950-1985’  /  MAP Coöp. Concentaties Friesland