#Fr.f/2020-10-17

Zuivelhistorienederland.nl

voorgaande

voorgaande

versie-7.0

Bron: http://www.archieven.nl/...........


De N.V. A. Lankhorst te Heeg


In 1889 werd op initiatief van de zakenman J.H. Lankhorst en de veehouder G. Geerlings te Osingahuizen bij Heeg een zuivelfabriek gebouwd. Met het oog op de toekomst van de zonen van de heer Lankhorst, Auke en Nico werd het bedrijf uitgebreid. De onderneming hield zich niet alleen bezig met de verwerking van melk. In 1906 werd een vishandel overgenomen. Auke Lankhorst kreeg de leiding over de zuivelfabriek en Nico over de vishandel. Naast beide bedrijven is er nog een zuivelvestiging in Lemmer geweest die in de jaren twintig weer werd opgeheven.

De onderneming is in 1951 omgezet in de Naamloze Vennootschap A. Lankhorst die in Heeg werd gevestigd.

In 1957 is de vennootschap overgenomen door de N.V. Hollandia te Vlaardingen. Tot 1962 is het een zelfstandige N.V. Gebleven.

In 1962 werd het bedrijf door de K.N.M. is overgenomen.  *

* 1Inv. nr. 6, 18, 24, 375, 376, 378-380 en 471.  

N.V. Lankhorst  Heeg  1889 - 1962  / 1957 Hollandia *) / 1962 KNM

Lankhorst

* Bleef zelfstandig binnnen ‘Hollandia’  

 1949 Overleden A Lankhorst

 1924 Overleden N. J. Lankhorst

 1957 “Lankhorst over naar Hollandia” - blijft wel zelstandig

DE VEEMARKT 1960-05-14 Nestlé groep verwerkte in 1959 115 mln.

Hollandia-Bolsward 21 mln.

Hollandia-Scharsterbrug 29 mln.

Vijf KNM fabrieken 22 mln

Lankhorst Osingahuizen 22 mln.

Zie ook bij Osingahuizen en Lemmer

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl