#ZH/2020-08-06

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

Merk op dat er meerdere zuivelfabrieken waren met de naam “Hollandia”


Hees                              Ge.1889-1927

Valkenswaard                Br.1894-1961

Beemster (Klaterbuurt)  N-H 1900-1938

‘t Zand                           N-H 1910-1961

Heenvliet                        Z-H 1902-1910

Plaats

Bouw / overname

SluitVlaardingen

1882Fabriek en hoofdkantoor. Laatste 1971 naar Amsterdam-Nieuwendam

Bolsward-Holl.

1894

heden


2006 van Nestlé naar (Duitse) Hochward

Purmerend

1896

1970Scharsterbrug

1910

heden


2000 van Nestle naar Vreugdenhill

Oud-Gastel

1919

2010


Gaat 1973 naar Menken-Landbouw / 1997-11-07 naar Campina-MU

    Goes Melkontv.st. **

1951

1976


Gaat 1973 naar Menken-Landbouw  (Wassenaar)

Bergen op Zoom

Rotterdam (Galak)

1962Aandelen overname in 19xx geen melkverwerking meer

    Heenvliet

?

Iets ná ‘26


ZJB. ‘26 Melkontv. Station vd. Fabriek te Vlaardingen

    Limmen


1933 te koop


ZJB. ‘30-’35 Melkontv. Station vd. Fabriek te Vlaardingen

    Rozenburgde Ducaat

?

Iets ná ‘32


ZJB. ‘26-’32 eig. N.V. “Hollandia” Ontvangstation

    't-Zand (N.H.)


1961 *


* 1961-08-12 Lijempf neemt melk 'Prinses' Ursem van Hollandia 'Zand over

KNM Fabrieken

In 1939
    Bovenknijpe


1936


Knipsel 1931-05-13_LC ingebroken Zuivelfabr. NV. Hollandia !!

    IJsbrechtum >>(Sneek)

1883

1984


Cons.m. productie naar Nunspeet

    Oosterlittens

1888

1982    Oudega (W)

1880

1962    Bolsward-KNM

1882

Ca. 1961    Nijega

1893

1960


In 1921 naar KNM

Osingahuizen

1887 / 1957

1986


LC_1957-07-06 was Lankhorst fabriek

 1952-02-04 70 Jr. Jubileum Hollandia fabrieken - was in 1882 datum van opmaken oprichtingsacte

 1957-02-57 75 Jr. Jubileum Hollandia fabrieken

 Knipsels

 Knipsels Hollandia

   Zie meer bij Bolsward Hollandia

   Zie meer bij Purmerend-Hollandia

   Zie meer bij St.-Nikolaasga-Hollandia

   Zie meer bij Scharsterbrug-Hollandia

*) In 1929 ging Hollandia samenwerken met het Zwitserse Nestlé-concern - 50 % ‘aandelenruil’

*) 1958-11-22 doet Nestlé een bod op de resterende - 50% - aandelen Hollandia

*) 1 mei 1971 verdwijnt de naam Hollandia bij de Nestlé fabrieken - het merk ‘hollandia’ gaat naar Coberco>>


 ** Melkontvangsstation in Goes Ze., Hazerswoude ZH. , Heenvliet ZH. (Alleen ZJB. ‘26) Rozenburg ZH., (en  ‘t Zand NH.

      Trouw 1951-05-05 : Hollandia ‘hielp’ de Heldersche-Melkcentrale in Den-Helder toen dat na WO-II kapitaal nodig had!

      Mogelijk kwam dit vaker voor.......

*    Knipsel 1971-04-29_PenM

Als integrale tekst in MAP Friesland particuliere concentraties

  Was volgends div knipsels al in 1919 overgenomen door NV. Hollandia.  Zie meer bij Oud-Gastel-Hollandia

Uit bovenstaande knipsel blijkt NV. Galak Condensed Milk Co. Rotterdam in 1911 door Nestlé (Zwitserland) werd opgericht. - Financiering! zie bij Galak

In 1929 ontstond er door de ‘samenwerking’, Nestlé - Hollandia dus ook een verbondenheid Hollandia-Galak.

In 1961/’62 werden alle aandelen NV. Galak overgenomen door NV. Hollandia......

In de ‘zuivelwereld’ was deze samenwerking allang bekend en werd zelfs gezien als een bedrijging, zoals blijkt uit naaststaand knipsel uit april 1938

Knipsels vaak als - integrale tekst - geplaatst in MAP Concentraties Particuliere zuivelindustrie

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

.Hollandia - 1/2

Hollandia 1882 - 1971 - 1971

Zuivelfabrieken.nl

volgende pagina

  1882-03-28 1e acte met namen