#Fr.f/2020-08-07

Zuivelhistorienederland.nl

voorgaande

voorgaande

versie-7.0

Datum

Ontwikkelingen bij NOVAC

Sluiting

Naar NN

1953-09-26

Novac ontstaat uit fusie Munnekeburen (Langelille*) , Oosterzee en Blokzijl (Ov.)


Oosterzee † 1993

1953-12-20

Keuze voor melk naar Frico1954-03-06

Uitvoerig verhaal LC over ontstaan Novac1954-03-08

   Oldemarkt (Ov.) nog niet naar Novac1964-02-12

    Fusiebespekingen met Delta Kampen - ging niet door1964-11-24

    Fusiebesprekingen Novac met De Drie Provinciën (hoofdbedrijf Tuk)


Tuk † 1992

1965-02-18

+  De Drie Provinciën - samenwerkingsverband Giethoorn, Oldemarkt en Tuk (bij Steenwijk)1965-09-11

+  Delfstrahuizen beslist voor opsplitsing Novac en De Takomst (Wolvega)1965-10-30

    Novac begint volgende week met RMO melkvervoer1969-10-01

    April 1970 Langelille kaasproductie stopgezet - bleef tot 1 jan. 1972 melkontvangst1971-08-20

    Verkoop Langelille (Munnekeburen), aanvaarding 1 febr. 1972

Langelille † 1971


1972-07-12

    Per 1jan. 1973 sluiting kaasfabriek Blokzijl

Blokzijl † 1972    Verkoop zuivelfabriek Blokzijl niet gevonden1982-12-18

    Ontstaan van Noord-Nederland uit fusie van alle Frico deelnemerd1984-02-09

    H. Westenbrink neemt afscheid van ‘NOVAC’  Zie ook gedenkboekje 25 Jaar Novac 1978

 Novac: de Stichting ‘Nieuw en Oud Voor Agrarische Concentraties

NOVAC 1953 - 1982

  Zie ook gedenkboekje 100 Jaar Oosterzee 1992

Bron: Hoe Boeren het Bolwerken blz. [059]


Nieuw en oud voor concentratie.

..............Ongeveer tegelijkertijd was er een tweede aanzet in het zuiden van de provincie. Maar deze had een geheel andere achtergrond. In de Noordoostpolder was de veehouderij tot ontwikkeling gekomen. De polderboeren realiseer-den zich dat ze de melk in eigen hand moesten houden. Ruim 150 van hen verenigden zich in 1951 in een coöperatieve vereniging voor de afzet en verwerking van melk in de Noordoostpolder, de Melco.


Melco sloot voor de melklevering een overeenkomst voor drie jaar met de fabrieken te Blokzijl, Munnekeburen en Oosterzee. Maar nog voor de beëindiging van de overeenkomst werd een verderstrekkend besluit genomen. De vier verenigingen van Nieuw en Oud verklaarden zich voor agrarische concentratie. Eind 1953 was de NOVAC een feit en traden ruim 900 veehouders in één verband. Bijna 20 miljoen kg melk uit het nieuwe land werd gevoegd bij 36 miljoen uit het oude land. De eerste zuivelcombinatie van enige omvang was tot stand gekomen en daarmee was de Friese zuivelcoöperatie buiten de Friese grenzen getreden. De Bond, CCF en Frico kregen er een fabriek bij, maar moesten twee verenigingen uitschrijven en kregen er één voor terug.

* De ‘streek’ Langelille werd in 1962 tot dorp verheven. Daarvoor werd de zuivelfabriek aangeduid als  

   CZ. De Volharding aan de Langelille onder Munnikeburen!

1953-09-26  Melding over samenwerking Ontstaan Novac

1953-12-20  Novac met 40 mln. Kg. Melk naar Frico

1954-03-06  Novac over het ontstaan


1954-03-08  Oldemarkt niet bij Novac

NOVAC - 1/3

volgende pagina

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

Meer in Boek ‘Hoe Boeren het Bolwerken’ / MAP ‘De Veemarkt 1950-1985’  /  MAP Coöp. Concentaties Friesland