#Fr.f/2020-10-17

Zuivelhistorienederland.nl

voorgaande

voorgaande

versie-7.0

2e Zuivelschool Bolsward 1/?

 19xx Verplaatsing van Bolsward naar Leeuwarden

  Zie verder in  Zuivelschool-Bolsward-25-jr.pdf -1929  - Verslag Leeuwarder Courant

Zuivelschool Bolsward 1904 -

Voordat de Rijkszuivelschool te Bolsward op 1 October 1904 werd geopend, waren in deze stad feitelijk reeds twee particuliere instellingen geweest, die beoogden onderwijs te geven in de zuivelbereiding. Het was de Friesche

Maatschappij van Landbouw, die tot de oprichting van deze voorloopsters den stoot gaf. Het hoofdbestuur van de maatschappij besloot in zijn vergadering van April 1886 tot de oprichting van een zuivelschool .......Zij werd in 1888 omgezet in een vereeniging voor Vakonderwijs in de Zuivelbereiding. In 1889 mocht de vereeniging er eindelijk in slagen haar eerste inrichting te openen.......

Enige ‘knipsel’ over de eerste zuivelschool’ geplaatst op pagina-02 >>

  Zie ook  Zuivelschool-Bolsward-75-jr.pdf -1979  Historische deel uit Gedenkboek 75 jr. 122 blz.

  Zie verder in  Zuivelschool-Bolsward-25-jr.pdf -1931 - Officiële viering uit Officieel Orgaan FNZ.

  Zie ook  Reunie-35-jr-eerste-afgestudeerden-’Bolsward’.pdf  - vond plaats in 1941

▲  Gegevens

  Zie ook  Zuivelschool-Bolsward Namen afgestudeerden 1904-1935  - uit Zuiveljaarboek 1935

  Zie ook pdf.  Zuivelschool-Bolsward-25-jr.pdf -1929  - Verslag uit Leeuwarder Courant 28 sept. 1929


2e zuivelschool nog weinig ‘knipsels’ geplaatst - wel op site geplaatst als pdf:

Leeuwarder Courant 1954-10-02

Leeuwarder Courant 1979-10-19

volgende pagina

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

 Leeuwarder Courant  1941-03-27

  Op www  Een opleiding van formaat (ca. 1880-1996)  R. Plantinga - Tijdschrift ‘De Vrije Fries