#ZH/2020-08-06

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

voorgaande

MAP-Crisis-Jr.30

 328 blz / 4.43 Mb.

MAP-AVM/CMC

   58 blz. / 0.80 Mb.

MAP-WO-II

 138 blz. / 2.84 Mb.

MAP-CMC-Ned-Melkunie-CMC-Melkunie-Melkunie-Holland

 197 blz. / 4.40 Mb.Boek: ‘Een begeerlijk product’ P. Van Druenen - 1991


https://zuivelfabrieken.nl/../1970_CMC-25-jr-deel.pdf

 / 0.5 Mb.

https://zuivelfabrieken.nl/../1970_CMC-25-jr-volledig.pdf

92 blz. / 3.3 Mb.

Uit 25 Jr CMC  blz5>            https://zuivelfabrieken.nl/../1970_CMC-25-jr-volledig.pdf        


Data markeren 25 jaren; een niet volledige opsomming uit een boeiend, veelbewogen tijdvak van het leven van de gemeenschappelijke zaak van de west nederlandse melkveehouderij: de coöperatieve melkcentrale g.a. (c.m.c.)1945

29 augustus: de C.M.C.-ledenraad komt voor het eerst, te Leiden, bijeen en kiest zijn definitieve bestuur onder voorzitterschap van de heer C. van Vliet, en raad van commissarissen.

23 december: de C.M.C. vangt met haar werkzaamheden aan; een groot deel van de melkverwerkende bedrijven weigert de melkgeldbetaling via de C.M.C.


1946

januari: alle leden - en de overgrote meerderheid der niet leden - verklaren schriftelijk betaling via de C.M.C. te verlangen.

1 mei: het eerste melkleveringscontract met deelneming in de winst wordt met 'Oud-Holland' in Bodegraven en 'Nieuw-Holland' in Woerden afgesloten.

1 juni: de heer B. van der Heide, benoemd tot directeur.


1947

28 maart: de ledenraad machtigt het bestuur, de aandelen N.V. Stoomzuivelfabriek 'Delfland' te Naaldwijk, aan te kopen en over te gaan tot soortgelijke transacties onder goedkeuring van de raad van commissarissen en zonder opname van credieten; de ledenraad stelt de ledenkapitaal-rekening in.

26 april: de Coöperatieve Zuivelfabrieken 'Zaanstreek' te Wormerveer, en 'De Hoop' te Assendelft en N.V. de 'Planeet' te Spijkenisse zijn in C.M.C.eigendom overgegaan.

24 mei: de Melk- Inkoop-Vereniging schrijft alle C.M.C.-leden dat wanneer zij Pinkster- Zondag 25 mei melk afleveren, geacht worden dit te doen op basis van eenzijdig vastgestelde M.I.V.-condities; de actie heeft geen succes.


1948

1 juli: de rantsoenering van consumptiemelk wordt opgeheven.

15 november: de N.V. 'Gooiland' te Naarden wordt overgenomen door de C.M.C.


1950

september: in samenwerking met de N.V. 's-Gravenhaagsche Melkinrichting 'De Sierkan wordt de eerste levering van t.b.c.-vrije consumptiemelk aan de amerikaanse autoriteiten in West-Europa uitgevoerd.

7 september: de ledenraad verkiest de heer H. Klapwijk uit Delft tot voorzitter, nadat de heer C. van Vliet deze functie heeft neergelegd.

8 december: de N.V. Melkinrichting 'De Combinatie' te Rotterdam wordt opgericht; de C.M.C. neemt 50% van het aandelenkapitaal voor haar rekening.


Zie verder in bovenstaande pdf.


Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina voorgaande pagina

.CMC- 1946>

CMC - nieuw- 1946-1968

volgende pagina

Moet nog uitgezocht worden - nog te veel duplo in vier knipselmappen!

Zuivelfabrieken.nl