#Fr.f/2020-10-09

Zuivelhistorienederland.nl

voorgaande

voorgaande

versie-7.0

Knipsel

De Goede Verwachting (DGV)

Opmerking

1962-11-09

   Ontstaan uit fusie Workum (30) en Oosthem (8)


1963-12-21

   Oosthem gesloten - verkoop begin 1964 - zie bij Oosthem


1964-04-23

+ Warns (8) fusie met DGV (42)


1964-08-26

+ Heeg (11) Uitwellingerga (5) en Woudsend (9) fuseerd met DGV (50)


1965-06-10

   Verkoop fabriek Woudsend - zie verder bij Woudsend


1965-07-07

   Verkoop fabriek Warns - zie verder bij Warns


1965-06-24

+ Witmarsum (14) fuseerd met DGV (74)


1965-09-11

   Sluiting Uitwellingerga - verkoop 1966 - zie verder Uitwellingerga


1967-09-11

   Verbouwing in Workum en Heeg klaar voor 100 mln


1968-09-28

+ Concordia (Hemelum en Koudum) - verkoop Koudum 1979


1969-03-13

+ Balk fuseerd met DGV / 1e melding 1969-02-21


1971-02-05

+ Tzum fuseerd met DGV (nu 180)


1972-03-13

+ Achlum (13)  fuseerd met DGV / 1e melding 1971-02-25


1972-04-26

   Verkoop fabriek Achlum 1972


1974-10-25

   Sluiting Tzum, veel tegenstand - zie bij Tzum


1993-10-06

   Fusieplannen vier ‘vrije fabriekenDGV, Oudwoude, DTP en Assen mislukken!


1994-08-19

   Fusiebesprekingen DGV met De Twee Provinciën (Gerkesklooster)

De Goede Verwachting (Workum) 1962 -1994                                                                         

   Terug naar Workum

De Goede verwachting na fusie Workum met Oosthem (1962) +Warns (1964) +Heeg, Uitwellinga en Woudsend (1964); +Witmarsum (1965); +Hemelum en Koudum (1968); +Balk (1969); +Tzum (1971); +Achlum (1972). Fuseerd in 1994 met De Twee Provinciën Gerkesklooster

   Gegevens DGV 1962-1994 - bij Workum

De Goede Verwachting - DGV

  1962-11-09

  De Goede Verwachting - Workum - eerste fusie met Oosthem

  1964-04-23

  Warns fuseerd met De Goede Verwachting - (Workum)

Bron: Hoe boeren het bolwerken  blz. [103]


.....op het einde van 1962 nog een aanzet tot concentratie in de Zuidwesthoek. De fabriek te Oosthem zat in moeilijkheden en zocht aansluiting bij Workum. Februari 1964 zou ‘De Hem’ worden opgeheven. De combinatie Workum-Oosthem zou het begin zijn van een omvangrijke zuivelconcentratie in deze streek.- De Goede Verwachting)

Ook gegevens in / MAP ‘De Veemarkt 1950-1985’     /      MAP ‘Kaf en Koren 1985-2003’     /     MAP Concentaties

  1964-08-26

  Heeg en Uitwellingerga fuseerd met De Goede verwachting (Workum)

Bron: Hoe Boeren het Bolwerken blz. [115]


Een paar maanden nadat het fusieplan zuidwesthoek, dat de geschiedenis in ging als ‘it griene rapport’, (“Groene Boekje”) was opgeborgen, waarschuwde directeur Kooistra de leden van Warns, dat een kleine fabriek niet ongestraft kon investeren. Kort daarna werd de fusie van Warns met De Goede verwachting - Workum een feit.

  1965-06-24

  Witmarsum  fuseerd met De Goede verwachting

Bron: Hoe Boeren het Bolwerken blz. [115]


Koudum  en Hemelum hadden ook reeds contact gehad met Workum, maar kozen voorlopig hun eigen weg.* In Heeg, Uitwellingerga en Woudsend dacht men er anders over. Daar koos men de weg in de richting Workum en zocht men aansluiting bij De Goede Verwachting.

* Gingen wel samen onder de naam Concordia. Deze  trad in 1968 toe tot DGV

  1967-09-11

  De Goede Verwachting  verbouwing Heeg en Workum

  1968-09-28

  Hemelum / Koudum fuseerd mer DGV - Workum

  1969-02-21

  Balk Fuseerd met DGV - Workum

  1971-02-05

  Tzum fuseerd mer DGV - Workum

Bron: Hoe Boeren het Bolwerken blz. [115]


Koudum  en Hemelum hadden ook reeds contact gehad met Workum, maar kozen voorlopig hun eigen weg. Gingen samen onder de naam Concordia verder. Ze traden in 1968 toe tot DGV

  1971-02-25

  Achlum fusie met DGV - Workum

  1994-08-19

  De Goede Verwachting fusiebesprekingen met De Twee Provinciën Gerkesklooster

   1993-10-06

  Fusieplannen vier ‘vrije fabrieken’ Workum (DGV) - Oudwoude (Huisternoord) - Gerkesklooster (DTP) - Assen (Acmesa)

De fusie van de vier ‘vrije’ ging niet door. Acmesa (Assen) koos uiteindelijk voor de ZOH (Oosterwolde). Huisternoord (Oudwoude) was er nog niet aan toe en wilde uitstel. De beslissing voor fusie met - inmiddels - DTP (Workum) viel juni 1995 - waarna de fabriek stopte ....

Meerder knipsels van deze fusie bij  De Twee Provinciën - Gerkesklooster > fusie Workum

Zie verder bij De Twee Provinciën - Workum

Merk op dat de fusienaam De Twee Provinciën werd met als hoofdbedrijf Workum

Voorlopige versie                                     Inspiratie boek 75 Jr. CCFriesland - 1988


Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl