#11d/2020-10-01

voorgaande

versie-7.0

 Wirdum C.Z. Wirdum 1891 - 1965

Zie ook  MAP Concentraties Friesland

  1962 fusie met Akkrum, Grouw, Roordahuizum en Wartena  - nw fusienaam  Mid Fryslan

  1896 Aanpassen Statuten met namen

  1891 Statuten met namen

volgende pagina

   ▼Gegevens /  LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

 Gegevens CZ. Wirdum 1891 - 1965

  Extra foto’s

 Knipsels Wirdum

 1916 Wirdum 25 Jr. Jubileum Coöp.

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina


 Foto’s  CZ. Wirdum ca. 1912

Wirdum - 1/4

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

6.667.706

Jac. J. De Jong

K. Frietema


1916 25 jr jubileum

1918

FNZ jr.-verslag

5.581.475

S. Santema

K. Frietema1923

FNZ jr.-verslag

6.396.408

S. Santema

K. Frietema


1935 K. Frietema 40 jr. directeur

1945

FNZ jr.-verslag

4.393.656

A. K. Boonstra

P.v.d. Herberg


1936-11-13 Afscheid dir. Frietema

1950

FNZ jr.-verslag

8.154.663

A. K. Boonstra

P.v.d. Herberg

Boter en kaas

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur *

Plaats er na

Opmerkingen
1891-1896

Kn 1891-11-06

Kn 1896-07-21

Kampen

J. R. Kuperus

Akmarijp

Geen ZS. - Overleed in 1904

1895-1936

Kn 1896-08-08

Kn 1936-08-10

Ried

K. Frietema

Pensioen 1936

Geen ZS.

1936-1937

Kn 1936-08-10

Kn 1937-10-23

Bontebok

W Hartmans

Bergum

RZS. 1921  Bleef maar 1½ jr.

1937-1961

Kn 1937-12-22

 Ong 1962

Warga stop 1936

P.v.d. Herberg

Pensioen ?

RZS. 26  / zjb. ‘61 laatst ‘’63 niets

1963-1965

Ong 1962

Kn 1964-03-17

Ass ‘57-’67

K. Hofman

Botermakerij

Kn 1964-03-27  laatste melk ontvangen
1964-1968


Nog tot eind ‘67 Frico botermakerij
* Knipsels directeuren nog niet geplaatst