#11d/2020-10-01

voorgaande

versie-7.0

Wartena C.Z. Helpt Elkander 1898 - 1964 (1965 ?)        

 Teksten in  MAP Concentraties Friesland

  1962 fusie met Akkrum, Grouw, Roordahuizum en Wirdum - nw fusienaam  Mid Fryslan

volgende pagina

  Wartena Coöp. Zuivelfabriek ’Helpt elkander’ ca 1938                                                                                      Bron: 40 jr. FRICO  - 1938

 Gegevens CZ. ‘Helpt Elkander’ Wartena 1898 - 1965

 Knipsels CZ. Wartena

 1933-07-28 Coöp. Stoomzuivelfabriek Wartena  1 aug. a.s. 35 jaar

 1933-07-28 Coöp. Stoomzuivelfabriek Wartena  Ook melkontvanger C. Kasje ook 35 jaar in dienst

 1938-08-08 Coöp. Stoomzuivelfabriek Wartena  40 Jr jubileumGeen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

 1948-09-22 Coöp. Stoomzuivelfabriek Wartena  50 Jr jubileum

  ▼Gegevens /   LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

  Wartena Coöp. Zuivelfabriek ’Helpt elkander’ ca 1912                                                                                      Bron: Frieschfotoarchief ?

Wartena - 1/2

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

4,611

B. De Boer

G. Vrijburg Pzn.1918

FNZ jr.-verslag

3,878

W. W. Wartena

P. Anema1923

FNZ jr.-verslag

4,472

W. W. Wartena

J. Driesen


1933-07-28   35 Jr. Jubileum

1945

FNZ jr.-verslag

4,087

J. W. De Visser

J. Driesen


1938-08-08   40 Jr. Jubileum

1950

FNZ jr.-verslag

6,647

J. W. De Visser

J. Driesen

boter, en kaas

1948-09-12   50 Jr. Jubileum
ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen

1898-1903

Kn 1898-02-28

Kn 1938-08-08

Roordahuizum

S. Zijsling

onbekend

Geen ZS

1903-1910

Kn 1903-02-28

Kn 1938-08-05

D. Nieuwezijlen

G. Vrijburg Pzn.

onbekend

Geen ZS

1910-1920

Kn 1910-12-31

Kn 1920-04-20

Rottevalle

P. Anema

Wommels

Geen ZS

1920-1959

Kn 1920-05-28

Kn 1959-04-09

Wommels

J. Driesen

Pensioen

Geen ZS /  midden 1959 met pensioen

1959-1965

Kn 1959-04-10

Kn 1964-04-04

Munnekeburen

F. vd. Meer

Grouw > ??

RZS. 1953 / 1962-04-07 Mid-Fryslán1964-04-04 sluiten melkontvangst
1962-04-07  deel zuivelplan Frico

1964-04-04  sluit als melkontvangst

* knipsels directeuren nog niet geplaatst