#11c/2020-10-10

voorgaande

versie-7.0

Zie ook  MAP Coöp. Concentraties Friesland

  1962 fusie met Akkrum, Grouw, Wartena en Wirdum - nw fusienaam  Mid Fryslan

Roordahuizum  C.Z. De Eendracht  1890 - 1962

  1890 Statuten met namen

Bron: 40 jr. FRICO  - 1938

 Knipsels Roordahuizum 1888-1962

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina volgende pagina

   ▼Gegevens /   LC-NU 1971/’73  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

 Gegevens Roordahuizum  C.Z. De Eendracht 1890 - 1962

Roordahuizum - 1/2

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

5.524.699

M. Anema

J. H. de Boer1918

FNZ jr.-verslag

4.675.544

H. P. Hijlkema

B. K. v.d. Berg1923

FNZ jr.-verslag

4.998.675

H. P. Hijlkema

B. K. v.d. Berg1945

FNZ jr.-verslag

3.601.161

R. H. Schaap

T. Smeding1950

FNZ jr.-verslag

7.590.100

J. J. Sikma

T. Smeding

Boter, kaas en ca.

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen

1890-1896

Kn 1890-09-02

Kn 1896-05-30

Oosterwolde

T. R. Kuperus

Grouw

Geen ZS.

1896-1900

Kn 1896-06-17

Kn 1900-02-07

Zuidlaren Dr.

J. G. Hibma

Sloten-C

Geen ZS.

1900-1904

Kn 1900-02-28

Kn 1904-12-19

Terwispel

K. J. Terpstra

Akkrum

Geen ZS.

1904-1914

Kn 1904-12-06

Niet gevonden

Garijp

M Anema

Wolvega

Geen ZS. / Vertrek kn 1939-05-25

1914-1943

Kn 1914-07-11

ZJB. ‘26-’41

Boornbergum

B. K. v.d. Berg

Onbekend

Geen ZS.

1943-1958

1940-05-03 ass

Kn 1958-05-20

Was er ass  **

T. Smeding

Pensioen ?

1958 Afscheid dir. Tj. Smeding

1958-1962

Kn 1958-05-08

Kn 1962-10-30

Tuk ass.

R. Hilverda

Winschoten

Geen ZS. / 1959 Frico melk naar Warga*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst

** 1943-03-02 adv. Dir. Tj Smeding gaat trouwen en verhuizen naar zuivelfabriek