#Fr.a/2020-10-02

voorgaande

versie-7.0

friesland

#Akkrum - 1/3

Akkrum  (P ) Zonneveld 1888-1891 / (P) Vegelien  1891-1900 / Coöp. Uitingerradeel 1897 - 1972 (?)

volgende pagina

 Coöp Zuivelfabriek Akkrum 1912                                                                                                                                                           Bron: friesfotoarchief- nr 6746

1e)

▼1888-1891

K. M. Zonneveld


Omstreeks juni 1888 startte de eerste particuliere (Stoom)boter- en kaasfabriek) fabriek begon in 1888, eigenaar was K. Zonneveld, in 1889 brandde deze fabriek voor een deel af.................

2e)

▼1891-1900

J. S. Vegelien

Fabriek werd in 1891 verkocht, nieuwe eigenaar werd J. S. Vegelien, de fabriek sloot in 1900, althans toen werd de zuivelinventaris in een advertentie te koop aangeboden

3e)

▼1897-1972

naar gegevens

Coöp. Vereniging

Boansterdyk 1 -3

November 1897 ging in Akkrum, een nieuw gebouwde, coöp. zuivelfabriek  van start / 1e directeur is J. R. Kuperus welke in 11 oktober 1904 onverwacht overlijd op 36 jarige leeftijd. / 2e directeur is K. J. Terpsta, die dit tot aan zijn pensioen in in jan. 1937 zou blijven / 3e directeur was de heer S. Rienstra (was Ass. in Akkrum, was de eerste dir. met zuivelschool - 1932)  Nog in ‘67

  1962 fusie met Grouw, Roordahuizum, Wartena en Wirdum - nw fusienaam  Mid Fryslan

Zie ook  MAP Concentraties Friesland

 Enige gegevens  / LC Toen en NU 1983 /  GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /  lijst-NU en GSV

 Gegevens CZ. Akkrum  Uitingerradeel  1897 - 1972 (?)

Na de oprichting van de coöperatieve zuivelfabriek ontstaat er een strijd tussen deze coöperatieve ‘boerenfabriek en de eigenaren van de ‘koopfabrieken te Akkrum (Velgelien) en Oldeboorn (K & S Dorhout)

“De Lege Walden’ Akkrum bestond niet.. Mogelijk gaat het om personeel, wat zich in de fabriek van Akmarijp - wel met deze naam - kon ‘bekwamen’ Directeur in deze fabriek was J. R. Kuperus....een broer van de in Akkrum aangestelde J. Kuperus!

 1897-11-20 Start van de coöp. Stoom-Zuivelfabriek

  Akkrum CZ. Gegevens over 1918 / 1919

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

   Dit bericht, van de brand,  stond in meerdere couranten

Over een vergadering voor de oprichting van een coöperatieve zuivelfabriek in Akkrum......dit plan werd in 1891 nog niet verwezenlijkt....Wel in 1897!

....Verkoop gaat niet door......Mogelijk is de fabriek onderhands verkocht?

Niets gevonden over het opnieuw opstarten van de ‘oude’ Kaas- en boterfabriek!

Wel twee ‘knipsels’ waar uit blijkt dat de melkleveranciers soms behoorlijk met de te leveren melk knoeiden.

 Akkrum  (P) J.S. Vegelien 1891 -1900

 Akkrum  (P) Zonneveld 1888 -1891

 Akkrum  Coöperatieve Zuivelfabriek “Utingeradeel” vanaf  1897 .....

 Zie vervolg hier op / was proefproces van Fr. zuivelbond

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

8,692

P. Bottema

K. J. Terpstra


1897-11-20 start nieuwe coöp.

1918

FNZ jr.-verslag

6,239

H. J. Pasma

K. J. Terpstra


Gegevens 1918 / 1919  (pdf)

1923

FNZ jr.-verslag

6, 958

H. J. Pasma

K. J. Terpstra1945

FNZ jr.-verslag

5,368

Y. Wiersma

Sj. Rienstra1950

FNZ jr.-verslag

7,902

R. T. Hofstra

Sj. Rienstra


ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen
1897-1904

Kn 1897-06-02

Kn 1904-10-11

Akmarijp

J. R. kuperus

Overleden

Geen ZS.

1894-1937

Kn 1904-12-19

Kn 1937-04-12

Roordahuizum

K. J. Terpstra

Pensioen

1e ZS.  Dir. Terpstra 25 jr. jubileum

1937-1969

Kn 1937-01-28

Kn 1969-01-12

Akkrum ass.

Sj. Rienstra

Pensioen

RZS. 1932  Mid Fryslan deelnemer

1969-1972

Kn 1969-01-02

Sluiting in 1972

Onbekend

A. Akkerman

Onbekend

Geen ZS.  1969 melding van sluiting*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst