#Fr.f/2020-08-05

voorgaande

voorgaande

versie-7.0

Zuivelhistorienederland.nl


Mid-Fryslán (melkveehoudersvereniging - zonder fabriek)

1e melding

Ledenverg.

1959-03-23

Frico-plan Grouw, Roordahuizum, Wartena en Wirdum - melk naar Warga mislukt1962-04-07

Opnieuw besprekingen over rechtstreekse levering aan Warga - Frico1962-05-09

Mid-Fryslán ontstond uit Akkrum, Grouw, Roordahuizum, Wartena en Wirdum1962

  Sluiting Roordahuizum - geen knipsel over sluiting gevonden1965

  Sluiting Wartena - zie bij Wartena

1964-03-26


1965

  Sluiting Wirdum  - zie bij Wirdum

1964-03-26


1966

  Grouw werd  proeffabriek Frico1972

  Sluiting Akkrum  - zie bij Akkrum

1962-08-10


1982

Melkveehoudersvereniging Mid-Fryslán werd in 1982 A lid van Noord-NederlandBron: Hoe Boeren het Bolwerken blz. [086]

Wat in Leeuwarden en Jelsum gelukte, slaagde rondom Warga niet. Een plan in 1959 van de Frico in samenwerking met de Bond, om door concentratie van de fabrieken te Wartena, Wirdum, Roordahuizum en Grouw een reorganisatie van de centrale melkinrichting door te voeren, stuitte op weerstand bij de betreffende deelgenoten.

..........[101]

Ritzema van Ikema kwam met de besturen van Wirdum, Wartena, Roordahuizum, Grouw en Akkrum in 1962 bijeen om gezamenlijke melklevering aan de Centrale Melkinrichting van de Frico te Warga te bespreken.

..........[103]

Het overleg van de Frico met de fabrieken rond Warga verliep positief. Hetgeen drie jaar eerder mislukte, slaagde nu wel. De fabrieken van Wartena, Roordahuizum, Wirdum, Grouw en Akkrum werden met lusten en lasten door de Frico overgenomen, terwijl de betreffende verenigingen zich verbonden alle melk aan de Frico te leveren. De boeren werd een en dezelfde melkprijs toegezegdMid-Fryslán 1962 - 1982

  Ophalen tekstversie “Hoe boeren het Bolwerken” K. Tjepkema 1986

 1962-03-17   Opnieuw besprekingen fusie rond Warga

 1962-04-07  Concentratie gunstig ontvangen

Ook gegevens in  MAP Coöp. Concentaties Friesland

 1959-03-23 Concentratieplan Frico vier fabrieken sluiting en melk rechtstreeks naar Frico melkinrichting Warga

 1962-05-05 Fabrieken en deelgenoten eens met concentratie rond Warga

Kijk voor juiste datum sluiting bij de betreffende zuivelfabriek:

Akkrum;

Grouw;

Warga;

Wartena;

Wirdum.

Mid-Fryslán - Melkveehoudersvereniging

   Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl