#Fr.a/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Meer ‘knipsels’ over het ontstaan van dit ‘zuivelblok’, die in 1982 pas echt gestalte kreeg na de vorming van ‘Noord-Nederland’, zijn geplaatst op de pagina’s Noord-Nederland en in de MAP Noord-Nederland.

 Volledige knipsels te lezen op pagina’s Noord-Nederland

1969 toetreding Akkerwoude en sluiting

1976 toetreding Giekerk en sluiting

 1983 ontstaat Noord-Nederland (Domo)+(Frico)+(De-Foarutgong)+(Novac)+(Mid-Fryslan)

1978-11-15 gaat Noord-Oostergo (Dokkum) fuseren met De-Foarútgong (Bergum)  - naam wordt weer De Foarútgong

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

voorgaande pagina

 Betterwird locatie voormalige zuivelfabriek juli 2018 - via Google Street View (GSV)  

   GSV-adres:   Betterwird- Betterwird 9

voorgaande naar pagina-01 Betterwird

Betterwird / Dokkum- 3/3

Betterwird C.Z. Dokkum en Omstreken 1898 -1991

 1966-03-08  CZ. Betterwird en  CZ. Morra-Lioessens hebben fusieplannen

1966-03-30 Fusie Betterwird en  Morra-Lioessens gaat door, fusienaam werd Noord-Oostergo

 1978 Fusie Betterwird (Noord-Oostergo) met Bergum (De-Foarútgong)

 1983 Samengaan van meerdere fusiegroepen, waaronder De Foarutgong - Bergum en Betterwird - start ‘Noord-Nederland’ was begin 1983

   Als tekst geplaatst in MAP Noord-Nederland

 Zuivelfabriek nog in werking 1960

Zuivelfabriek Betterwird 1960                                                               Bron:  http://www.hethooghiem.nl/showmedia.php?mediaID=104

 Meeste knipsels geplaatst op pagina’s Noord-Nederland

 Geen ‘laatste dag’  knipsels gevonden, sluiting was eind 1989 begin ‘90  -    zie ook bij  Noord-Nederland