#11c/2020-10-10

voorgaande

versie-7.0

Morra-Lioessens C.Z. De Dongeradelen 1914 - 1973

 Gegevens CZ. ‘De Dongeradelen’  Morra-Lioessens  1914 - 1973

  Teksten geplaatst in MAP Concentraties Coöp. Friesland

▼ Gegevens  /  LC-TOEN en NU 1983  /  GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

Morra Lioessens

volgende pagina

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag


1918

FNZ jr.-verslag

4.401.751

N. Dijkstra

K. de Boer1923

FNZ jr.-verslag

5.585.634

M. Dijkstra

K. de Boer

Boter en kaas


1945

FNZ jr.-verslag

2.567.270

A. Stallinga

K. de Boer1950

FNZ jr.-verslag

8.820.164

A. Hiddema

H. B. de Boer

b., k., mp., w.

1966-03-08 Fusie met Betterwird
ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen
1915-1916

Kn 1915-03-13

Kn 1916-08-22

Ried

S. S. Posthuma

Overleden

Geen ZS.

1916-1951

Kn 1916-09-26

Kn 1951-03-29

Lollum

K. de Boer

Pensioen

RZS. 1911 / afscheid zoeken

1951-1954

Kn 1951-03-29

Kn 1954-06-03

Uitwellingerga

H. de Boer

Opeinde

RZS. 1943 / benoeming is vertrek voorg.

1954-1961

Kn 1954-06-03

Kn 1961-10-09

Uitwellingerga

W. A. Klazes

Vriezenveen

RZS. 1946 / benoeming is vertrek voorg.

1961-1973

Kn 1961-12-01

Sluit in 1973

Munnekeburen

R. Posthumus

Dokkum

RZS. 1955 / dir. Dokkum met pensioen

  


1966 fusie tot Noord-Oostergo1971-11-05 bericht sluiting in 1973
 LC Serie Zuivelfabrieken TOEN en NU

 1966 Fusie Morra-Lioessens met CZ. Betterwird (Dokkum)

  Teksten geplaatst in MAP Concentraties Coöp. Friesland

Zie ook bij Betterwird = Dokkum  en  Noord-Oostergo

 Knipsels CZ. ‘De Dongeradelen’  Morra-Lioessens

 Voormalige zuivelfabriek morra-Lioessen via www en Google Street View april 2009

Bron: Google Sreet View

Bron: RTV-NOF

Bron: Leeuwarder Courant

 Voorjaar 2019 Voormalige zuivelfabriek en directeurswoning                                                                                 foto’s Hendrik S de Vries

 GSV-adres:  Morra-Lioessens- Moarsterwei 12

   Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst

 1971-11-05 Bericht van sluiting Morra-Lioessens