#Fr.f/2020-08-05

voorgaande

voorgaande

versie-7.0

Zuivelhistorienederland.nl

Datum

Ontwikkelingen bij Noordoostergo

 Stopt

Opmerking

1966-03-30

Ontstaan uit fusie Betterwird/Dokkum (20) en Morra-Lioessens (14)

Dokkum † 1991


1969-05-17

+ Akkerwoude   - sluiting sept. 1969 (NU)

Akkerwoude † in 1969


1971-11-05

   Investering in Dokkum en in 1973 sluiting van Morra-Lioessens

Morra-Lioessens † in 1973


1976-05-03

+ Rinsumageest (10) fusiebesluit 15-05-1976 - laatste kaas 5 juli 1976

Rinsumageest † in 1976

Laatste Friese fabriek met ‘kaasbakken’

1976-12-03

+  Giekerk  (23) fuseerd met Noord-Oostergo (Dokkum 83)

Giekerk † in 1976


1978-09-13

Frico-begint fusiegespekken met Domo - zie hierover pagina’s Noord-Nederland1978-11-15

+ Noord-Oostergo (Dokkum) fuseerd met de De Foarútgong  (Bergum)

Bergum † 2003

naam De Foarútgong / per 24 dec.

1950 t/m 1982

   Fusie-diagram Noord-Oostergo, de Foarúgong - Noord-NederlandNoord-Oostergo 1966-1978

 1978-11-15 Noord-Oostergo fuseerd met De Forútgong

 1978-09-13  Noord-Oostergo - Frico deelgenoot - betrokken bij besprekingen met Domo voor groot zuivelblok

 1976-12-03  Noord-Oostergo toetreding Giekerk

 1976-05-03  Noord-Oostergo toetreding Rinsemageest


 1971-11-05 Noord-Oostergo Investeren in Dokkum en daarna - 1973 - sluiting van Morra Lioessens

 1969-01-11  Noord-Oostergo toetreding Akkerwoude

 1966-03-30  Noord-Oostergo Fusie Betterwird (Dokkum) en Morra-Lioessens

 1950 t/m 1982  Noord-Oostergo fusie-diagram

Noord-Oostergo

Meer in Boek ‘Hoe Boeren het Bolwerken’ / MAP ‘De Veemarkt 1950-1985’  /  MAP Coöp. Concentaties Friesland

   Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl