#Fr.f/2020-08-05

voorgaande

voorgaande

versie-7.0

Zuivelhistorienederland.nl

Datum

Ontwikkelingen bij De Foarútgong

Stopt <1978

Stopt later

1963-12-23

Ontstaan uit fusie Bergum (20 mln.) met - Twijzel (20 mln.) - goedkeuring 1964-01-30


Bergum  2003

1965-08-26

+ Garijp  (9 mln.) - kort daarna sluiting / verkoop fabriek mei 1966

Garijp  in 1965


1966-03-29

   De Foarútgong (50 mln.) aanvraag deelgenootschap Frico1969-11-29

  De veemarkt over afstemmen verbouwingplannen Bergum1972-11-30

Besluit tot sluiting fabriek Twijzel veel weerstand / wel besloten tot verbouwing Bergum

Twijzel  in 1974


1978-09-13

    Frico-begint gesprekken met Domo - zie bij Noord-Nederland1978-11-15

+ Noord-Oostergo - Dokkum >*(115 mln.) naam bleef De Foarútgong (nu 95 mln.)

* naar Betterwird

Dokkum  1991

1982-12-18

Deelgenoot Frico - ook De Foarútgong - gaan verder in Noord-Nederland1950 t/m 1982

Fusie-diagram - De Foarútgong - Noord-Oosingo - Noord-NederlandDe Foarútgong 1963 - 1982                                     

De veemarkt

  Zie verder bij Noord-Nederland,  Dokkum en Bergum

  Verdere ontwikkelingen op pagina Noord-Nederland

 1963-12-13  Fusie Bergum en Twijzel tot De Foarútgong

 1965-08-26  De Foarútgong Fusie met Garijp

 1966-03-29  De Foarútgong aanvraag deelgenoot Frico

 1969-11-29  De Foarútgong Afstemmen verbouwing Bergum

 1972-11-30   Sluiting ‘Twijzel’ - 75% leden wil sluiting en 25 % niet / Verbouwing en daarna alle melk naar ‘Bergum’

 1978-09-13 Deelgenoten Frico - dus ook De Foarútgong - streven naar groot zuivelblok  Frico-Domo

 1978-11-15 Fusie De Foarútgong (Bergum) met Noord-Oostergo (Dokkum) - naam blijft De Foarútgong

 1982-12-18 Fusie Domo met Frico (en zijn deelgenoten) - nieuwe naam Noord-Nederland

 1982 Fusie-diagram De Foarútgong

Meer in  Boek ‘Hoe Boeren het Bolwerken’      /      MAP ‘De Veemarkt 1950-1985’     /      MAP Concentaties Friesland

De Foarútgong

    en   MAP Noord-Nederland

   Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl