#Fr.a/2020-10-02

voorgaande

versie-7.0

friesland

#Akkerwoude - 1/2

Fotos via www. Link naar meer foto’s www.galien.nl/photogallery/DamwoudeToen/damwoudetoen159.html - nu 404

Akkerwoude Damwoude C.Z. Dokkumer Walden en Omstreken 1899 - 1969

In ‘knipsel’ 1983-04-02 - zie pagina-2 - lezen we dat ‘Dokkumer Walden’, mei 1969 fuseerd met ‘Noord-Oostergo’ te Dokkum, de melk gaat naar Betterwird.........fabriek Akkerwoude sluit.

 gegevens CZ. Akkerwoude  Dokkumer Walden en Omstreken 1899 - 1969

  1900-01-12 Statuten met namen

 Knipsels Akkerwoude

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina volgende pagina

 Enkele gegevens / LC Toen en NU 1983 /  GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /  lijst-NU en GSV

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

5,132

F. W. Feddema

H. Geerligs1918

FNZ jr.-verslag

6,284

G. W. v.d. Mei

H. Geerligs1923

FNZ jr.-verslag

6,601

E. J. Dijkstra

J. Kiestra1945

FNZ jr.-verslag

4,107

Joh. Bos

H. De Jong1950

FNZ jr.-verslag

8,618

J. M. Sikkema

H. De Jong

boter en kaas

1968  ca. 11,5 mln.
ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen
1900-1921

Kn 1900-06-07

Kn 1921-02-02

Leeuwarden

H. Geerligs

Overleden  43 jr.

Geen ZS.

1921 -1940

Kn 1921-04-05

Kn 1940-09-27

D. Nieuwezijlen

J. Kiestra

Kassier !

Geen ZS.

1940-1969

Kn 1940-07-30

1969 sluiting

Sexbierum

H. De Jong

Sluiting 1969

RZS. 1929   1965 de Jong 25 jr
1968


Akkerwoude wordt Frico deelgenoot

1968/’69


 Moeizame fusieonderhandelingen

Mei 1969


 Fusie met Noord-Oostergo Dokkum
*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst

 Kn 1969-01-11  De pensioengerechtige leeftijd van de dir. speelde mee bij de opheffing