#11c/2020-10-10

voorgaande

versie-7.0

  Ophalen pdf. 50 Jarig jubileum CZ. Jachtlust Oudeschoot

Oudschoot (C.Z) Jagtlust 1900 - 1963

  1962 Fusie Oudeschoot, Haskerhorne en Luinjeberd - fusienaam werd De Takomst

  1900 Statuten met namen

 Coöp Zuivelfabriek Oudeschoot ca. 1912                                                                                                                                Bron: friesfotoarchief- nr xxxxx

volgende pagina

   ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

 CZ. Oudeschoot gegevens 1900 - 1963

 Knipsels Oudeschoot 1900 - 1963

 1940-04-25  40 jarig jubileum CZ. Jagtlust’ Oudeschoot

   Meer over de ‘Proeffabriek” Oudeschoot op 2e blz.

  Zie ook 50 Jarig jubileum CZ. Jachtlust Oudeschoot / pdf-bestand / Bron: Nieuwsblad van Friesland 01-09-1950

▲  Gegevens

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

 Veel meer over Proeffabriek Oudeschoot in  MAP-Mechanisatie-in-de-kaasmakerij-1890-1990  

 Oudeschoot proeffabriek van kaasapparatuur Friesche Bond van Coöp. Zuivelfabrieken

 1950-08-30 50 jaar geleden dat ‘Jachtlust’ van start ging.....

Oudeschoot - 1/2

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

6.221.421

Th. J. Stegenga

B. J. Meintema1918

FNZ jr.-verslag

5.072.112

J. K. Hornstra

B. J. Meintema1923

FNZ jr.-verslag

5.844.489

S. W. hepkema

B. J. Meintema1945

FNZ jr.-verslag

5.075.318

U. Wietsma

M. Hovingh


40 jr.-Jubileum 1940-04-25

1950

FNZ jr.-verslag

9.728.493

W. Hoekstra

M. Hovingh

b., k, mp, ca, w

50 Jr.-Jubileum 1950-08-30   /  pdf
ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen

1900-1906

Kn 1940-04-25

Kn 1906-02-16


K. N. Terpstra

Schorsing

Geen ZS. /  In Kn 1940-04-25 40 Jr

1906-1933

Kn 1906-03-22

Kn 1933-07-04

Oudebildtzijl dir.

B. J. Meintema

Bedankt ?

Geen ZS.

1933-1963

Kn 1933-07-04


Sijbrandaburen ass.

M. Hovingh


RZS.1926 / ZJB ‘65 oud-dir.


Fusie rond Heerenveen - De Takomst
*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst