#11c/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Oudschoot (C.Z) Jagtlust 1900 - 1963 - proeffabriek

voorgaande pagina

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

voorgaande pagina

 Oudeschoot voorjaar 2019 voormalige zuivelfabriek en directeurswoning                                                                         foto’s Hendrik S de Vries

 Google Street View voormalige zuivelfabriek en directeurswoning  Oudeschoot         

  GSV-adres  Oudeschoot-  Heremaweg 21 (180)                                          Naar locatie

 Oudeschoot verkoop Inventaris ‘proeffabriek’

  Oudeschoot, Haskerhorne en Luinjeberd - fusienaam werd De Takomst

 Vervolg Knipsels Oudeschoot

 Zuivelfabriek Oudeschoot TOEN en NU

1962 Fusie div. Zuivelfabrieken rond Heerenveen

Oudeschoot - 2/2